Skip to content

Hydro følger opp FN-initiativ med "ESG Investor Briefing"

Hydro vil 5. juni holde en spesiell orientering for investorer om sitt engasjement innenfor miljø, samfunnsansvar, eierstyring og selskapsledelse (ESG).

Presentasjonen er ledd i et felles prosjektinitiativ fra FNs Global Compact og det FN-støttede Principles for Responsible Investments (PRI) for å bedre kommunikasjonen mellom selskaper og investorer innenfor områdene miljø, samfunnsansvar, eierstyring og selskapsledelse.

Briefingen vil bli gjennomført på engelsk etter modell av telefon- og nettkonferansene som finner sted ved selskapets kvartalsmessige resultatpresentasjoner.

Under Hydros timelange presentasjon vil André Fey, leder HMS & CSR, Kirsten Margrethe Hovi, ansvarlig for ikke-finansielle rapportering, og Pål Kildemo, ansvarlig for investorrelasjoner, presentere selskapets ESG-drivere innenfor et rammeverk som er utviklet i samarbeid med Global Compacts LEAD-selskaper og PRI-investorer. Presentasjonen vil bli etterfulgt av en 30 minutter lang sesjon med spørsmål og svar for deltakerne.

Hydros orientering inngår i en serie med 10-15 pilotpresentasjoner fra Global Compact-selskaper i 2012 og 2013. Hensikten er å teste og foredle et konsept for ESG-presentasjon for investorer og utvikle et rammeverk som kan utfylle selskapenes bærekraftrapportering i kommunikasjonen med investormiljøet om strategisk risiko og muligheter knyttet til miljø, samfunnsansvar, eierstyring og selskapsledelse.

  • Norsk Hydro ESG Investor Briefing
    Webcast/telefonkonferanse
    Onsdag 5. juni 2013 kl. 17.00

Er du interessert i å delta på "Norsk Hydro ESG Investor Briefing", vennligst kontakt Danielle Chesebrough, leder av Investor Engagements i FN Global Compact.

Recommended for you