Skip to content

Hydro lanserer ambisiøst klimamål

Innen 2020 ønsker Hydro å bli fullt ut klimanøytral. – I Hydro ser vi at klimautfordringen bare kan løses dersom vi går fra ord til handling. Det er dette vi nå tar konsekvensen av, sier konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.

Brandtzæg, som lanserte Hydros klimastrategi på den internasjonale miljø- og klimakonferansen til miljøstiftelsen ZERO i Oslo tirsdag, vektlegger at klimautfordringene verden står overfor kan være en forretningsmulighet for et selskap som Hydro.

– Å ta større ansvar for fotavtrykket vi etterlater oss, handler også om å gripe en mulighet i markedet, siden forbrukere nå i større grad også ser på fotavtrykket når de bestemmer hvilken bil eller mobiltelefon de skal kjøpe, sier han.

Felles ansvar gir forretningspotensial

Brandtzæg sier at klimautfordringen er et felles ansvar, men fremhever at aluminiums mange kvaliteter som et lett, formbart og fullt ut resirkulerbart materiale gir selskapet flere muligheter. Målsettingen om å bli karbonnøytral innen 2020 skal nås ved å jobbe langs tre akser.

– Vi skal minske fotavtrykket fra aluminium i produksjonsfasen, vi skal heve klimagevinsten fra aluminium i bruksfasen, og ikke minst skal vi utvide vår satsning på resirkulering for å gi nytt liv til gammelt metall, sier Brandtzæg.

Han poengterer i tillegg at kraftkilden som selskapet baserer produksjonen sin på, er av avgjørende betydning for klimastrategien.

– Aluminium som er produsert på grunnlag av kullkraft, slipper ut omtrent fem ganger så mye CO2 som aluminium basert på fornybare kilder. Derfor bør aluminium produseres der det er tilgang på grønn, fornybar kraft.

En del av klimaproblemet og en del av klimaløsningen

Brandtzæg mener det er naturlig å ta med fordelene som aluminium gir i bruksfasen, når klimaregnskapet til selskapet gjøres opp.

– I produksjonsfasen er aluminium en del av klimaproblemet uansett om vi er best i klassen på produksjonsutslipp. I bruksfasen, derimot, går aluminium fra å generere utslipp til å redusere utslipp. For eksempel gjør aluminium det mulig å bygge lettere biler som derfor forurenser mindre. Denne klimafordelen er det naturlig å tillegge aluminium når vi beregner klimaeffekten av virksomheten vår, sier han.

– Opphever bruksfordelene ved aluminium produksjonsutslippene i det lange løp?

– Nei, vi er nødt til å øke mengden av resirkulert metall for at vi skal komme helt i havn. Aluminium kan resirkuleres om og om igjen ved bruk av bare fem prosent av den energien som var nødvendig for å produsere metallet i første runde. Den fordelen er vi nødt til å dra nytte av i stadig større grad.

Hydro lanserte også tirsdag at selskapet har inngått et strategisk samarbeid med panteselskapet Norsk Resirk om å gjenvinne alle de omtrent 500 millioner drikkeboksene som samles inn i Norge hvert år. (Se lenke til egen sak i høyre kolonne.)

Viktig med forskning og samarbeid med kunder

Konsernsjefen fremhever at forskning og utvikling, samt tett samarbeid med kunder, er viktige faktorer for å lykkes med klimastrategien.

– På Karmøy vurderer vi å bygge det som vil bli verdens mest energieffektive aluminiumfabrikk. Men utover å bli enda mer effektive i produksjonsfasen er det også viktig at vi skal jobbe enda tettere med kundene våre for å utnytte kompetansen som sitter i organisasjonen vår. På den måten kan vi sammen med kundene våre utvikle de beste produktene og de smarteste løsningene, slik at både vi, kundene våre, forbrukerne og klimaet blir vinnere.

Recommended for you