Skip to content

Hydro og Norsk Teknisk Museum inngår jubileumsavtale

Hundre år etter at Hydro var en av de fremste bidragsyterene til etableringen av Norsk Teknisk Museum, inngår selskapet ny hovedsamarbeidsavtale med museet.

Hydro og selskapets grunnlegger Sam Eyde var blant hovedbidragsyterne til etableringen av Norsk Teknisk Museum i 1914. Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg mener det derfor passer veldig godt å inngå samarbeid med museet akkurat nå.

– Hydro har alltid bygd sin virksomhet på å utvikle teknologi og ta i bruk naturgitte ressurser på best mulig måte, og vi vil gjerne støtte opp om en feiring som understreker betydningen av teknologi- og teknologiutvikling for samfunnet, sier han.

Samarbeider om ny utstilling

Gjennom 100 års feiringen i 2014 planlegger Norsk Teknisk Museum en rekke arrangementer og utstillinger. Gjennom avtalen skal partene samarbeide om jubileumsutstillingen "Ting – teknologi og demokrati", som skal stå frem til utgangen av 2015.

– Utstillingen blir spektakulær og nyskapende, den vil engasjere og involvere publikum i alle aldre, sier Hans Weinberger, direktør for Norsk Teknisk Museum. Utstillingen produseres av museet i samarbeid med en av verdens mest anerkjente utstillingsarkitekter, Ralph Appelbaum Associates.

Vil inspirere unge og gamle

I juni 1914 ble 100 års jubileet for den norske grunnloven feiret med en stor jubileumsutstilling i Frognerparken. Utstillingen, som ble sett av 1,5 millioner mennesker, dannet grunnlaget for Norsk Teknisk Museum, som i dag ligger på Kjelsås i Oslo.

– Formålet med museet har alltid vært å fortelle om framveksten av det moderne Norge og inspirere og formidle til elever, studenter og befolkningen generelt om teknologi, innovasjon, naturvitenskap og historie, sier Weinberger.

I 2012 hadde museet over 250.000 besøkende.

Passer godt sammen

Brandtzæg, som selv er svært interessert i teknolgi og teknologiutvikling, sier at formålet med museet passer som hånd i hanske med selskapets historiske satsing på forskning og innovasjon.

– Gjennom sin 108 år lange historie har Hydro alltid vært et teknologidrevet selskap, og vi er opptatt av å gjøre ungdom nysgjerrig og inspirert til å utdanne seg innenfor tekniske fag, sier han.

Avtalen mellom museet og aluminiumprodusenten strekker seg frem til utgangen av 2015.

– Vi er svært glade for å få med Hydro på jubileumsfeiringen. Denne avtalen viderefører de lange samarbeidslinjene mellom Hydro og Norsk Teknisk Museum, sier Weinberger.

Recommended for you