Skip to content

Hydro og Serenity inngår avtale om mulig oppstart av magnesiumproduksjon på Herøya

Norsk Hydro ASA og Serenity Capital Pte. Ltd har signert en avtale som kan føre til at SilMag International AS, det norske datterselskapet til Serenity, gjenopptar produksjon av magnesium på Herøya.

Hydro, som stengte sitt magnesiumverk på Herøya i 2002, vil ifølge avtalen stille til rådighet produksjonsanlegg og teknologi, samt leie ut tomteareal og annen infrastruktur i Herøya industripark, som er et heleid datterselskap av Hydro.

Avtalen forutsetter at Serenity sikrer nødvendig finansiering av prosjektet.

Hydros historie på Herøya begynte i 1928 da selskapet startet produksjon av gjødsel, og senere også PVC og magnesium. Magnesiumproduksjonen ble stengt i 2002, mens gjødselvirksomheten ble utskilt fra Hydro i 2004 og omdannet til det globale gjødselselskapet Yara. Siden utskillelsen av Hydro Polymers i 2008 har Hydro ikke hatt industriproduksjon på Herøya.

Recommended for you