Skip to content

Hydro overtar Vigeland Metal Refinery og Vigelands Brug

Hydro har inngått avtale om å kjøpe Rio Tinto Alcans eierandel på 50 prosent i aluminiumverket Vigeland Metal Refinery AS i Vennesla i Vest-Agder. Avtalen omfatter også en 100 prosents eierandel i vannkraftverket AS Vigelands Brug.

Hydro hadde fra før en andel på 50 prosent i aluminiumverket Vigeland og er eneste avtaker av selskapets produksjon av "high purity"-aluminium.

"High purity"-aluminium er aluminiummetall med svært høy renhetsgrad – en viktig bestanddel i halvledere og ulike elektroniske komponenter, blant annet i LCD-skjermer for TVer, datamaskiner, mobiltelefoner og nettbrett.

– Denne metallvirksomheten passer svært godt inn i Hydros strategi for verdiøkende produkter, sier konserndirektør Hilde Merete Aasheim, leder av Hydros forretningsområde Primærmetall.

Konserndirektør Arvid Moss, leder for Hydros forretningsområde Energi og for konsernets forretningsutvikling, mener overtakelsen er et godt eksempel på samarbeid på tvers av selskapets forretningsområder.

– Med stedlig tilgang til elektrisk kraft for metallproduksjon samsvarer Vigeland-transaksjonen godt med Hydros overordnete forretningsmodell som integrert aluminiumselskap, sier han.

Transaksjonen vil bli innmeldt til norske konkurransemyndigheter, og Hydro vil også søke om myndighetenes godkjennelse for overtakelse av vannkraftanleggene til AS Vigelands Brug.

Metallverket Vigeland, som ligger ved den nedre delen av Otra-vassdraget, er organisert under Hydros primærmetallområde. Vennesla-bedriften har en årlig produksjonskapasitet på 8.500 tonn "high purity"-aluminium med en renhetsgrad mellom 99,99 og 99,999 prosent. Metallverket ligger vegg-i-vegg med kraftstasjonen til AS Vigelands Brug, som produserer om lag 180 GWh i et normalår.

Vigeland Brug ble opprinnelig etablert som sagbruk i 1621. Vannkraftproduksjonen startet i 1907, og året etter ble aluminiumproduksjon satt i gang på stedet. Det gjør Vigeland til Norges eldste aluminiumanlegg som fortsatt er i drift.

Investorkontakt

Recommended for you