Skip to content

Hydro utsteder force majeure-varsel etter strømbrudd ved Alunorte

Hydro utstedte onsdag varsel om "force majeure" til sine aluminakunder, som følge av at strømbrudd og lavere produksjon ved aluminaraffineriet Alunorte kan påvirke aluminaleveranser til kunder. Det er for øyeblikket ikke mulig å fastslå eller anslå hvorvidt og hvordan leveranser til kunder vil bli berørt.

Norsk Hydro ASAs deleide aluminaraffineri Alunorte i Brasil har nylig opplevd strømutfall som har gitt forstyrrelser i produksjonen.

18. mai 2013 fikk Alunorte brudd i sin elektriske krafttilførsel på grunn av uventede, ytre hendelser. Som et resultat av dette hadde Alunorte-anlegget et delvis strømutfall.

2. juni 2013, under arbeidet med å stabilisere og gjenoppta produksjonen, hadde Alunorte et nytt, kortere strømbrudd forårsaket av en uavhengig, ekstern hendelse.

Hendelsene har forårsaket avbrudd i produksjon av alumina ved Alunorte, og anlegget har ikke vært i stand til å gjenoppta full produksjon.

Produksjonen ved Alunorte vil være lavere i andre kvartal enn nivået som ble oppnådd i første kvartal, og er ventet å forbli utilfredsstillende resten av året. Som et generelt tiltak har Hydro etablert et team av eksperter med mål om å stabilisere og øke produksjonen ved raffineriet.

Alunorte har en designkapasitet på 6,3 millioner tonn og er verdens største aluminaraffineri.

Recommended for you