Skip to content

Hydros deleide aluminiumverk Slovalco signerer intensjonsavtale om kraftforsyning

Hydros deleide aluminiumverk i Slovakia, Slovalco, har signert en intensjonsavtale om kraftforsyning med Slovenské Elektrárne.

Intensjonsavtalen dekker kraftforsyning over åtte år fra 1. januar 2014, med en total levering på 19 terrawatt-timer (TWh).

Siden inngåelsen av eksisterende kraftkontrakt med Slovenské Elektrárne for 20 år siden har kraftprisene i Slovakia økt. Slovalco vil fortsette å fokusere på å styrke selskapets konkurransedyktighet gjennom effektiviseringstiltak og kostnadsforbedringer, samtidig som man parallelt arbeider med å oppnå konkurransedyktig framtidig kraftforsyning.

Intensjonsavtalen er et første steg på vei mot å sikre det totale rammeverket som vil muliggjøre videreføring av virksomheten ved Slovalco. I prosessen videre vil det være viktig å sikre andre elementer i kraftrammeverket.

Slovalco er et fullt konsolidert aluminiumverk i Hydro, eid 55 prosent av Hydro Aluminium AS. Slovalco har en årlig produksjonskapasitet på om lag 165.000 tonn. 

Recommended for you