Skip to content

Kapitalmarkedsdagen 2013: – Vi hever lista

Hydro viet kapitalmarkedsdagen 2013 til forbedringstiltakene som er satt i gang i hele selskapets verdikjede. Tiltakene omfatter alle forretningsområder, produksjonsanlegg og enheter, og skal sørge for at Hydro fortsetter å legge lista et hakk høyere.

Hydros viktigste ambisjoner er å:

  • Gjennomføre forbedringsprogrammer i alle forretningsområder
  • Utnytte attraktive posisjoner i hele verdikjeden
  • Opprettholde en solid finansiell posisjon
  • Oppnå konkurransedyktig avkastning fra et nivå som ikke er tilfredsstillende

Det er satt i gang forbedringsprogrammer i alle forretningsområder, tilpasset forholdene på hvert trinn i verdikjeden fra bauksitt til valsede produkter, og basert på veletablerte produksjonssystemer innenfor hvert område. I samsvar med selskapets kultur for kontinuerlige forbedringer har Primærmetall etablert et nytt program for sine deleide metallverk, og avslutter nå 300 dollar-programmet. Bauksitt & Alumina har på nytt bekreftet sine forbedringsmål for 2015 i programmet "Fra B til A" etter enkelte tilbakeslag tidligere i år.

− Vi er svært glade for å fullføre 300 dollar-programmet som planlagt, men det som er enda viktigere nå, er at vi på nytt bekrefter ambisjonene om å levere forbedringer tilsvarende en milliard kroner i "Fra B til A"-programmet, bare noen måneder etter produksjonsproblemene vi hadde i Alunorte tidligere i år, sier konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.

– Vi ser allerede nå at arbeidet og tiltakene våre gir resultater, ved at gjennomsnittsproduksjonen ved Alunorte for de to første månedene av fjerde kvartal har økt til et nivå på 5,6 millioner tonn på årsbasis.

Primærmetall har fullført 300 dollar-programmet, noe som har styrket konkurranseposisjonen betydelig og gjort Hydros heleide metallverk mer robuste. Selskapet har også opprettet et eget program for sine deleide metallverk, med mål om en gjennomsnittlig forbedring tilsvarende 180 dollar per tonn. Dette er planlagt gjennomført innen utgangen av 2016.

Basert på et sterkt kundefokus fortsetter forretningsområdet Valsede Produkter arbeidet med å bli verdensledende på innovasjon. Forretningsområdet har som mål å øke verdiskapingen gjennom å heve kvaliteten på produktporteføljen, styrke sin posisjon som en foretrukket partner blant sine kunder og øke konkurranseevnen gjennom innovasjon. Markedet for valsede aluminiumprodukter vinner terreng som følge av at aluminium erstatter andre materialer, og det er særlig økt bruk i bilindustrien som gir solid vekst i etterspørselen.

Energi har fullført flere nye prosjekter som sammen med oppkjøpet av Vigelands Brug AS, forbedret drift og større nedbør har økt normalproduksjonen i forretningsområdet fra 9,5 TWh til 10,0 TWh i året. Energi fortsetter å støtte de andre forretningsområdene i deres energiagendaer, som for eksempel i prosessen som førte til signering av en kraftkontrakt for det deleide metallverket Slovalco tidligere i år.

− I en konjunkturutsatt bransje som aluminium er det viktig å opprettholde en robust økonomisk posisjon slik at vi kan møte bunnen av konjunktursyklusen med styrke og fleksibilitet. Dagens prisnivå er krevende for mange av våre produkter og gir ikke bærekraftig avkastning, sier Brandtzæg.

– Aluminiumprisen tynger både forretningsområdene Bauksitt & Alumina og Primærmetall, selv om et høyt premiumnivå veier opp for noe av effekten i Primærmetall. Dette viser hvor viktig evnen til å opprettholde en solid økonomisk posisjon har vært de siste årene, sier Brandtzæg.

Det anslås at den globale etterspørselen etter aluminium utenom Kina vil øke med 2 prosent i 2013 og 2-4 prosent i 2014. De grunnleggende markedsforholdene for aluminium er fortsatt lovende på grunn av metallets mange positive egenskaper, som lav vekt og muligheten til å resirkulere. Det globale aluminiummarkedet ventes å vise en solid langsiktig vekst på 4-6 prosent i løpet av den neste tiårsperioden.

Selv om det brukes mye energi for å produsere aluminium første gang, gjør aluminiums gode egenskaper i bruksfasen, og muligheten til å resirkulere i det uendelige uten noen kvalitetsforringelse, at metallet i et klimaperspektiv foretrekkes i en lang rekke produkter og bruksområder. Hydro har som mål å utnytte metallets klimapotensial og har ambisjoner om å bli klimanøytralt i et livsløpsperspektiv innen 2020, basert på økt energieffektivitet i produksjonsfasen, fordeler i bruksfasen og økt resirkuleringskapasitet for å få mer av metallet tilbake i kretsløpet.

Investeringene (capex) i 2014 er anslått til rundt 4,3 milliarder kroner, noe som er en økning fra anslaget på 3,1 milliarder kroner i 2013. Vedlikeholdsinvesteringene er beregnet å øke fra 2,9 milliarder kroner i 2013 til 3,9 milliarder kroner i 2014, delvis som følge av regnskapseffekter i Valsede Produkter og mer omforing av elektrolyseceller enn normalt i Primærmetall. Langsiktige vedlikeholdsinvesteringer er beregnet til 3,5 milliarder kroner. Ekspansjonsinvesteringer for 2014 er beregnet til 0,4 milliarder kroner.

Recommended for you