Skip to content

Kock blir finansdirektør for forretningsområdet Bauksitt & Alumina

Forutsatt gjennomføring av den planlagte Sapa-transaksjonen mellom Hydro og Orkla, har konserndirektør for forretningsområdet Ekstruderte Produkter, Hans-Joachim Kock, blitt utnevnt til finansdirektør for Hydros forretningsområde Bauksitt & Alumina.

Kock tar over etter Eivind Kallevik, som nylig ble utnevnt til CFO i Hydro.

Avtalen mellom Hydro og Orkla om å etablere et globalt selskap for ekstruderte aluminiumsløsninger er betinget av godkjenning fra relevante konkurransemyndigheter.

Recommended for you