Skip to content

Lysbuen-samlingene åpner på Notodden

Et nytt industrimuseum og et kunstmuseum åpner lørdag 7. september på Notodden – begge med vekt på Hydros tidlige historie.

Etter at Hydro i 2010 besluttet å ikke videreføre sin bedriftshistoriske samling på Notodden, har det vært arbeidet for å finne en bedre og mer framtidsrettet løsning for å holde selskapets historie levende og gjøre den allment tilgjengelig.

Løsningen ble funnet gjennom et samarbeid med Telemarksgalleriet på Notodden og andre aktører.

Spennende Hydro-historie

Det nye industrimuseet, som er 500 kvadratmeter stort, legger særlig vekt på oppstarten av Hydro, pionerene som skapte selskapet, hva de utrettet og hvilke verdier de målbar.

Det nye kunstmuseet er arena for kunst fra Hydro og fra Norsk industriarbeidermuseum. Det gir blant annet en flott presentasjon av Theodor Kittelsens Svælgfos-serie – fem store akvareller som han lagde på bestilling fra Hydro-gründeren Sam Eyde.

Også industrimuseet inneholder mange slike "godbiter", selv om hovedvekten der ligger på historiefortellingen.

– Vi er særlig glade for å kunne presentere professor Kristian Birkelands første elektromagnetiske kanon fra 1901, som faktisk har vært i Danmark siden 1960-tallet, forteller Trond Aasland, som har arbeidet med å realisere prosjektene på Notodden.

– En annen spennende kuriositet er Sam Eydes balloptikon, som vi har grunn til å tro ble brukt da han 5. desember 1905 – tre dager etter at Hydro var stiftet – la fram de store planene om industrien som skulle reises i Norge.

Under samme tak på Notodden får publikum dermed tre tilbud; både et galleri og et kunst- og et industrimuseum. Telemarksgalleriet og Lysbuen-samlingene vil holde åpent seks dager i uken.

    • For mer informasjon, se lenke til Telemarksgalleriet i høyre spalte

Recommended for you