Skip to content

Ny samarbeidsavtale med universitetet i Qatar

Hydro og Qatalum har signert en ny samarbeidsavtale med universitetet i Qatar og dets senter for avansert materialteknologi.

Qatalum, eid 50/50 av Hydro og Qatar Petroleum, er et av verdens største aluminiumverk med en årlig produksjonskapasitet på om lag 600.000 tonn primæraluminium.

Formålet med avtalen er å stimulere til økt interesse for aluminium og gi studentene ved Qatar University en mulighet til å utvikle materialkompetanse for anvendelse i aluminiumindustrien.

Blant annet skal Hydro og Qatalum støtte opprettelsen av en forskningsstilling ved universitetet. Studenter som studerer materialteknolgi, vil dessuten få tilbud om praksis ved aluminiumanlegget Qatalum.

– Forbruket av aluminium er voksende, og materialet får stadig nye anvendelsesområdet. Derfor jobber vi hele tiden med å teste ut nye løsninger i samarbeid med universitetmiljøer. Med denne samarbeidsavtalen ønsker vi å bidra til å styrke den samlede kompetansen på aluminium og materalteknologi i Qatar, sier Hydros konserndirektør med ansvar for primærmetall, Hilde Merete Aasheim.

Verdifullt universitetssamarbeid

Hydro og Qatalum har gjennom mange år samarbeidet med universitetsmiljøet i Qatar for å fremme interessen for aluminium og materialteknologi. I den store teknologiparken Qatar Science & Technology Park (QSTP) i landets hovedstad Doha har Hydro etablert et eget kompetanse- og teknologisenter som plattform for interaksjon mellom akademikere, forskere og industri.

Senteret arbeider for å styrke utdanningen av lokale studenter, blant annet ved å bistå i et aktivt samarbeid mellom Qatar University og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og gjennom forsknings- og utdanningsprogrammer, seminarer og gjesteforelesere. På den måten bidrar senteret også til et bredere lokalt rekrutteringsgrunnlag for aluminiumverket Qatalum og andre industrielle aktører i Qatar.

Recommended for you