Skip to content

Powerhouse sikter mot å realisere plusshus i Trondheim

Hydro og samarbeidspartnerne i Powerhouse jobber videre med å realisere Powerhouse Brattørkaia i Trondheim, verdens nordligste kontorbygg som skal produsere mer fornybar energi enn det bruker. Men bygget blir lavere enn opprinnelig tenkt.

Bygg står for 40 prosent av verdens energiforbruk, og plusshus er en viktig del av løsningen på klimaproblemet. Dersom Powerhouse Brattørkaia blir realisert, vil det bli Norges første nybygde kontorbygg som produserer mer energi enn det forbruker.

Samarbeidspartnere i Powerhouse har justert prosjektet i Trondheim siden de første planene ble lansert våren 2012. Fortsatt vil bygget på Brattørkaia kunne produsere mer energi enn det bruker, selv om høyden på bygget er redusert og det er gjort enkelte andre justeringer.

– Powerhouse-prosjektet er helt unikt, og vi har nå en god dialog med Trondheim kommune for å få til en god løsning alle er fornøyd med. Vi håper de reviderte planene blir godt mottatt av politikere, administrasjonen og byen for øvrig, sier Karl Fredrik Torp, regiondirektør i Entra.

Optimal utnyttelse av sol og annen fornybar energi, samt et ekstremt lavt energiforbruk, skal sørge for at det blir et plusshus på Brattørkaia. Byggets utforming er spesielt tilrettelagt forholdene på stedet. Det er planlagt til rundt 13.000 kvadratmeter og vil romme om lag 500 arbeidsplasser.

Byggets høyde er resultat av behovet for å ta i bruk sol som energikilde. Til tross for dette har Powerhouse klart å redusere høyden fra 12 til 10 etasjer på det høyeste og fire etasjer på det laveste.

– Når byggene vi bor og jobber i begynner å produsere mer fornybar energi enn de bruker, er de ikke lenger en stor del av klimaproblemet, men en helt sentral del av løsningen. Med Powerhouse kan teknologibyen Trondheim bli et fyrtårn som viser vei for alle som ønsker å utvikle miljøriktige bygg, sier Marius Holm, daglig leder i miljøstiftelsen ZERO.

Hydro og de andre partnerne i Powerhouse jobber nå for å finne motiverte og miljøbevisste kunder som vil bli leietakere.

 

Recommended for you