Skip to content

Salg av aksjer til ansatte

Ansatte i Norsk Hydro ASA har avtalt å kjøpe aksjer under en generell aksjeordning som tilbys ansatte i Norsk Hydro ASA hvert år.

Alle ansatte i Norge har blitt tilbudt å kjøpe aksjer til en verdi av 10.000 kroner med 25 prosent rabatt. For ansatte som deltar i denne ordningen, er kjøpskurs 20,39 kroner per aksje, for 367 aksjer, og vil bli overført innen slutten av april 2013.

Følgende primærinnsidere har under overnevnte ordning hver avtalt å kjøpe 367 aksjer:

 • Konsernsjef Svein Richard Brandtzæg, beholdning før kjøp er 123.251
 • Konserndirektør for Økonomi og Finans Eivind Kallevik, beholdning før kjøp er 3.087
 • Konserndirektør Wenche Agerup, beholdning før kjøp er 42.020
 • Konserndirektør Arvid Moss, beholdning før kjøp er 98.582
 • Konserndirektør Hilde Merete Aasheim, beholdning før kjøp er 36.698
 • Konserndirektør Johnny Undeli, beholdning før kjøp er 38.238
 • Representant for ansatte i styret Billy Fredagsvik, beholdning før kjøp er 2.459
 • Representant for ansatte i styret Ove Ellefsen, beholdning før kjøp er 2.844
 • Representant for ansatte i styret Sten Roar Martinsen, beholdning før kjøp er 3.515
 • Direksjonssekretær Anne-Lene Midseim, beholdning før kjøp er 2.700

 • Investorkontakt
  Kontakt: Pål Kildemo
  Mobil:    +47 97096711
  E-post   Pal.Kildemo@hydro.com

 • Pressekontakt
  Kontakt: Halvor Molland
  Mobil:    +47 92979797
  E-post   Halvor.Molland@hydro.com

Recommended for you