Skip to content

Sapa selger Raufoss-basert virksomhet for aluminiumprofiler

Sapa AS har inngått avtale om å selge sin profilvirksomhet på Raufoss til det norske selskapet SKA Invest AS. Salget, som også omfatter det tilknyttede fabrikasjonsanlegget for aluminiumprofiler i Vetlanda i Sverige, er en del av de avhjelpende tiltakene som ble foreslått av Hydro for å oppnå godkjenning fra EU-kommisjonen for å danne samarbeidsselskapet Sapa AS.

SKA Invest vil i henhold til avtalen kjøpe pressverket til Hydro Aluminium Profiler AS (HAP) på Raufoss og HAPs fabrikasjonsanlegg i Vetlanda. SKA har også tidligere kjøpt virksomheter fra Hydro, henholdsvis Hydal, Extrusion Tools og Hytrans.

– SKA Invest har overtatt flere pressverkrelaterte virksomheter fra Hydro, og alle har hatt en god utvikling under dets eierskap. Dette er en god løsning for ansatte, kunder og Sapa, sier administrerende direktør Svein Tore Holsether i Sapa AS.

Pressverket på Raufoss består av tre presser med en total årskapasitet på om lag 30.000 tonn. Enheten har administrasjon, salg, ekstrudering og overflatebehandling og sysselsetter rundt 170 personer. Det tilknyttede anlegget i Sverige sysselsetter rundt 40 personer, med funksjoner for salg og kundestøtte og en enhet for fabrikasjon og bearbeiding av aluminiumprofiler.

– Virksomheten på Raufoss og fabrikasjonsenheten i Sverige vil fullføre vår verdikjede fra å produsere ekstruderingsverktøy til produksjon av profiler og videre til verdiskapende og ferdige produkter. Vi tror dette vil være en sterk og vital gruppe av selskaper, med Raufoss og fabrikasjonsenheten i Sverige som kjerne, sier administrerende direktør Ståle Karlsen i SKA Invest.

EU–kommisjonens godkjennelse av fusjonen mellom Hydros forretningsområde for aluminiumekstrudering og Orklas aluminiumselskap Sapa var betinget av et salg av Hydros virksomheter innenfor aluminiumprofiler på Raufoss i Norge og det tilknyttede fabrikasjonsanlegget i Sverige, samt Sapas pressverkvirksomhet for multiportprofiler i Harderwijk i Nederland. Prosessen med å selge Sapas virksomhet i Harderwijk pågår fortsatt.

Det sammenslåtte selskapet Sapa AS, eid 50/50 av Hydro og Orkla, ble etablert 1. september i år. Gjennomføring av transaksjonen mellom SKA Invest og Sapa AS er avhengig av godkjennelse av EU-kommisjonen.

Recommended for you