Skip to content

Skoleelever får teknologiutfordring av Hydro

Elever ved Holmestrand videregående skole får prøve seg som problemløsere ved Hydros valseverk i Holmestrand. I løpet av de neste fire ukene skal elevene finne løsninger for hvordan overskuddsvarme fra bedriftens lakkeringsanlegg kan utnyttes til å varme opp skolen.

Torsdag denne uken gikk startskuddet for "Problemløserpatruljen", et prosjekt som sparkes i gang av Hydro, Norsk Industri og Holmestrand videregående skole. I stedet for vanlig klasseromsundervisning i naturfag skal elevene forsøke å løse en virkelig ingeniørutfordring i samarbeid med ingeniørene ved Hydros fabrikkanlegg på Vesthøy i Holmestrand. 

Spennende pilotprosjekt

– Det virker spennende. Problemstillingen er relevant og stemmer godt overens med hva vi kan velge senere, sier 17 år gamle Marianne Møller etter å ha fått en innføring i oppgaven og en omvisning på Hydro-fabrikken. Hun er en av elevene som har valgt realfagslinje på skolen og derfor har fått bli med på prosjektet.

Problemløserpatruljen er et pilotprosjekt som inngår i Norsk Industris Problemløser-kampanje, som har mål om å inspirere flere unge til å søke teknologifag på høyskole- og universitetsnivå.

Mangler 16.000 ingeniører i Norge

– Det er vanskelig å beregne eksakt hvor mange ingeniører vi mangler i Norge, men NAV ga for ikke lenge siden et estimat på 16.000. Dette er en kjempestor utfordring for Norge som nasjon, sier Jørn Sund-Henriksen, prosjektleder for Problemløser i Norsk Industri.

Fabrikksjefen ved Hydros valseverk i Holmestrand, Kjetil Ebbesberg, understreker at rekruttering til ingeniøryrket er viktig også for Hydro.

– Hydro har som mål å være teknologisk ledende i aluminiumindustrien. For å få til det er det veldig viktig at vi får rekruttert smarte unge mennesker som går løs på utfordringene våre på nye og kreative måter, sier han.

Skal varme opp skolen

Holmestrand videregående skole bruker i dag betydelige ressurser på å varme opp sine lokaler. Samtidig ligger skolens flisbaserte oppvarmingsanlegg ikke langt fra Hydros lakkeringsanlegg, der det i dag slippes ut overskuddsvarme blant annet fra ovnene på lakkeringslinjene.

– Studentene blir blant annet utfordret til å finne måter å utnytte overskuddsvarmen ved Hydro-fabrikken på en miljøvennlig og effektiv måte, slik at vi oppnår en gunstig ordning både for skolen, Hydro og for miljøet, sier Ebbesberg.

Elevene skal jobbe med prosjektet fram til 1. mars. Deretter skal prosjektgruppene presentere sine løsningsforslag for ingeniører og ledelse i Hydro, samt representanter fra Norsk Industri og lærere ved skolen.

Møller sier hun i utgangspunktet har sett for seg å studere økonomi når hun er ferdig med videregående, men at hun likevel holder døren på gløtt for ingeniøryrket.

– Jeg tror vi vil få mye ut av dette prosjektet. Vi må nok vri hodene våre på en måte vi ikke er vant til, men med god hjelp fra Hydro tror jeg vi kan klare oppgaven, sier hun. 

Recommended for you