Skip to content

Søker Enova om støtte til pilotanlegg for aluminium på Karmøy

Hydro har søkt Enova om støtte for å teste ut neste generasjons elektrolyseteknologi i et fullskala pilotanlegg på Karmøy. Anlegget vil ha årlig produksjonskapasitet på om lag 70.000 tonn og har som mål å teste ut verdens mest energieffektive aluminiumsteknologi i en full, industriell sammenheng.

Enova har etablert et eget program for å støtte ny energi- og klimateknologi i industrien. Hydro og Enova har hatt samtaler om hvordan de sammen kan realisere løsninger for banebrytende ny teknologi som kan redusere energiforbruk og utslipp fra norsk industri.

Et pilotanlegg med en årlig produksjonskapasitet på om lag 70.000 tonn er i søknaden beregnet til å koste rundt 3,5 milliarder kroner. Hydro har søkt om støtte i henhold til Enovas program for ny klimateknologi på inntil halvparten av kostnadene, samlet om lag 1,8 milliarder kroner nominelt over 4 år.

Da Hydro først presenterte planene i mars understreket Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg at det er en rekke ting som må på plass før Hydro setter spaden i jorda.

Strømnettet i regionen må forsterkes for langsiktig å tåle både elektrifisering av sokkelen og industriutbygging.

Selskapet må også sikre seg kraft til konkurransedyktige betingelser, og få på plass et samarbeid med Enova om finansiering, der Enova innenfor sitt mandat kan gi betydelig og avgjørende støtte

Et pilotanlegg er videre avhengig av utviklingen i markedsbalansen innenfor aluminium og en forventning om tilfredsstillende lønnsomhet.

Hydros teknologisenter i Årdal leder an i utviklingen globalt av ny og mer energieffektiv celleteknologi. Det er denne teknologien, sammen med blant annet nye anoder og råmaterialer, som Hydro ønsker å teste ut i et pilotanlegg.

Dersom pilotprosjektet blir en realitet, vil Karmøy få verdens mest energieffektive aluminiumsproduksjon. En pilot vil tidligst kunne starte produksjon av aluminium i 2017.

Pressekontakt:
Halvor Molland
Mobil: +47 92 97 97 97
Epost: halvor.molland@hydro.com

 

Recommended for you