Skip to content

Stockmanprisen til Hydro for femte gang

Norske Finansanalytikeres Forening har for femte gang tildelt Hydro den tradisjonsrike og prestisjetunge Stockmanprisen.

Finansanalytikerforeningen gir prisen hvert år til det børsnoterte selskapet som juryen mener har gitt den beste finansielle rapporteringen ut fra finansanalytiske prinsipper, og som i sitt løpende arbeid legger vekt på god informasjon overfor finansmiljøet og aksjonærer.

Hydro fikk også denne gang den gjeveste Stockmanprisen i den åpne klassen som omfatter alle selskaper som er notert på Oslo Børs. I tillegg er det en priskategori for mindre- og mellomstore selskaper og for beste Investor Relations-team. Tidligere er Hydro hedret med Stockmanprisen i 2009, 2004, 1995 og 1992.

Teamarbeid

Lederen for Investor Relations i Hydro, Rikard Lindqvist, understreker at kommunikasjonen med finansmarkedets aktører er et teamarbeid som involverer samarbeid på tvers av ulike fagområder i selskapet.

– Markedet får sin informasjon om Hydro gjennom mange kanaler, ikke bare fra oss. Men nettopp dette gjør at det fra vår side er viktig å være godt samkjørt. Vi ønsker at Hydro skal oppleves som konsistent i sin kommunikasjon, sier han.

Som begrunnelse for tildelingen av Stockmanprisen blir Hydro blant annet fremhevet for sin likebehandling av finansaktørene, foruten god rapportering av finansielle resultater med segmentinformasjon og noter. Og selskapet blir berømmet for å gi reaksjoner og kommentarer til nyheter fra aluminiummarkedet.

– Vi prøver alltid å være tilgjengelige for finansmarkedet. Dessuten har vi en ganske lav terskel for å sende ut pressemeldinger og informere om begivenheter, sier Lindqvist.

Stockmanprisene i de tre kategoriene ble delt ut i Oslo Konserthus torsdag under det årlige seminaret til Norske Finansanalytikeres Forening om finansiell rapportering. Til stede for å ta imot prisen på vegne av Hydro var Bent Gary Andersen, ansvarlig for enheten Corporate Financial Reporting, Performance and Tax, samt Pål Kildemo og Rikard Lindqvist i Investor Relations.

Recommended for you