Skip to content

Telysjakten gjorde nordmenn flinkere til å kildesortere

En ny undersøkelse tyder på at norske barn og foreldre har blitt flinkere til å kildesortere telyskopper og andre produkter i aluminium etter at Telysjakten ble satt i gang.

I vinter deltok over 29.000 skolebarn over hele landet i en konkurranse om å samle inn flest mulig brukte telyskopper av aluminium. Hensikten med Telysjakten er å øke kunnskapen om aluminium, kildesortering og resirkulering.

Andre runde i Telysjakten ble arrangert fra 1. november 2012 til 31. januar 2013 i regi av WWF og IKEA, i samarbeid med Grønt Punkt, Syklus og Hydro.

Oppmuntrende tall

– Fra et klimaperspektiv er det veldig viktig at brukte aluminiumprodukter blir resirkulert. Når vi gjenvinner aluminium, sparer vi hele 95 prosent av energimengden sammenliknet med produksjon av helt nytt aluminium. Telysjakten bidrar dermed til at mange får kunnskap om et viktig miljøtiltak, konstaterer lederen for WWF i Norge, Nina Jensen.

En undersøkelse som Norstat har gjennomført på oppdrag fra IKEA blant et tilfeldig utvalg på 250 barn og 250 foreldre over hele landet, tyder på at kampanjen har gitt gode resultater. Ikke bare har barna blitt mer opptatt av gjenvinning, også foreldrene har blitt flinkere til å kildesortere aluminiumprodukter.

Antallet voksne som oppgir at de kildesorterer telys som metallemballasje, steg fra 34 prosent før årets kampanje startet, til 45 prosent etter kampanjen.

Før første runde i Telysjakten startet opp i oktober 2011, var det bare 24 prosent voksne nordmenn som oppga at de kildesorterte brukte telys (Kilde: YouGov).

Brukt metallemballasje skal leveres til returpunkter for glass og metall. Før Telysjakten tok til i fjor høst, oppga 77 prosent at de visste hvor metallemballasje skal tilbakeleveres. Da Telysjakten var over i januar, hadde tallet steget til 81 prosent. Norstat-undersøkelsen viste også at 34 prosent av de voksne hadde hørt om Telysjakten.

Vinnerne besøker Hydro i Holmestrand

Fredag vil årets norgesmestre i Telysjakten, 1. og 2. klasse ved Lid skule i Sveio i Hordaland, besøke Hydros aluminiumanlegg i Holmestrand sammen med elevene i klasse 4b ved Aursmoen skole i Akershus. Elevene fra Lid vant etter i snitt å ha samlet inn 7.127 brukte telys hver, mens klassen fra Aursmoen var den i landet som totalt samlet inn mest, til sammen 80.353 telyskopper.

Hydros verkssjef i Holmestrand, Kjetil Ebbesberg, gleder seg til å få besøk av de unge miljøheltene.

– I Holmestrand produserer vi om lag 90.000 tonn aluminium hvert år. Av dette blir om lag 3.000 tonn til telys. Når vinnerne i Telysjakten kommer til Holmestrand, skal vi vise dem hvordan brukte telys kan gjenvinnes og få nytt liv som nye aluminiumprodukter, sier han.

– Det er utrolig inspirerende å se den fantastiske innsatsviljen til barna i Telysjakten. De kan være stolte av at de har klart å endre holdninger og atferd hos foreldrene sine, sier lederen for bærekraft i IKEA Norge, Nina Schefte.

Recommended for you