Skip to content

Unikt logistikksystem for effektiv sjøtransport

Et nyutviklet dataverktøy for styring av skipsfrakter vil kunne bidra til å kutte logistikkostnadene ved Hydros norske aluminiumverk med flere millioner kroner årlig.

– Ingen andre i verden har et tilsvarende programvaresystem for helhetlig planlegging av skipsanløp, sier Sindre Bolseth, logistikksjef i Hydros forretningsområde Primærmetall.

Det unike systemet er utviklet av Hydro og det norske IKT-selskapet Seamless med støtte fra den offentlige institusjonen Innovasjon Norge, som blant annet har til formål å bidra til nyskaping og konkurransekraft i norsk næringsliv.

Omfattende kabal

Hydro har til enhver tid en rekke skip i transport med råvarer inn til selskapets fabrikker og med ferdige aluminiumprodukter ut til verdensmarkedet.

Å planlegge logistikken rundt denne skipstrafikken er en omfattende kabal. Hydro er hvert år ansvarlig for om lag 1.200 havneanløp bare i Norge, med en rekke skip i trafikk til og fra Brasil, det kontinentale Europa, Kina og USA.

– Dersom vi ikke planlegger godt nok, kan vi ende opp med å få en leveranse av råvarer samtidig som kaia er okkkupert av et annet skip. Da må vi betale kostbare dagbøter for skipet som blir liggende og venter på å få losse. I tillegg vil vi kanskje måtte kalle inn ekstra mannskaper for å losse skipet når det endelig kommer til kai, forklarer Bolseth.

I 2009 ble det regnet ut at Hydro hadde ekstrakostnader på om lag 16 millioner kroner knyttet til slike problemstillinger. Det er disse kostnadene Hydro vil til livs med det nye logistikkverktøyet.

Planleggingsverktøy

– Programvaren vi har utviklet, er et planleggingsverktøy som gir oversikt over alle kaianlegg og alle skip som er i anløp, og som har en rekke innebygde funksjoner for kostnadsstyring lokalt på kaiene, sier Olav Madland, daglig leder for Seamless.

Han poengterer at det er unikt på verdensbasis at et så stort selskap som Hydro kan forholde seg til ett felles logistikkverktøy på tvers av landegrenser og forretningsenheter.

Seamless har jobbet med utviklingen av programvaren over flere år. Tirsdag begynte ansatte i Hydro å trene på å bruke den nye programplattformen.

Potensiell miljøgevinst

Avdelingsleder Rita Schage ved kontoret til Innovasjon Norge i Agder sier utviklingen av systemet har fått økonomisk støtte av to hovedårsaker:

– Vi synes dette er en spennende forretningsidé som kan ha et internasjonalt potensial. I tillegg er det viktige miljømessige konsekvenser knyttet til å optimalisere logistikkflyten ved kaianlegg rundt om i verden.

Mer transport via sjøveien

Hydro har fra før satt i verk et prosjekt som tar sikte på å fjerne opp mot 5.000 lastebiltransporter fra norske veier, ved at kunder i stedet blir betjent via sjøtransport. Det vil gi lavere CO2-utslipp fra transport, og i tillegg vil det gi tryggere ferdsel langs veiene.

– Det nye logistikksystemet er et viktig bidrag for å lykkes med denne strategien på en kostnadseffektiv måte, sier Elisabeth Holmsen, leder for logistikk og distribusjon i Primærmetall i Hydro.

Recommended for you