Skip to content

Utreder mulighetene for pilotanlegg for aluminium på Karmøy

Utvikling av ny og energieffektiv teknologi legger grunnlaget for Hydros langsiktige satsing. Hydro utreder derfor mulighetene for å teste ut neste generasjons elektrolyseteknologi i et fullskala pilotanlegg med en årlig produksjonskapasitet på om lag 70.000 tonn på Karmøy.

– For å være en vinner i aluminiumsbransjen må vi være best på teknologi og drift. Derfor jobber vi intenst med å videreutvikle og teste fremtidens aluminiumteknologi – verdens mest energieffektive og med lavest CO2-fotavtrykk, sier Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.

– For tiden er det overproduksjon og alt for store lagre av aluminium. Enhver investering i ny kapasitet vil selvfølgelig være gjenstand for en vurdering av lønnsomhet og markedsbalanse, sier Brandtzæg.

Forutsetningene for å drive og videreutvikle aluminiumsvirkomhet i Norge har utviklet seg i positiv retning de siste årene. Satsing på fornybar kraftutbygging gir økt tilgang på kraft og utsikter til mer konkurransedyktige kraftpriser. I tillegg gir kompensasjon for CO2-påslaget i kraftprisen bedre rammevilkår for industrien.

CO2-utslippene fra aluminium produsert på kull er fire til fem ganger høyere enn aluminium basert på vannkraft. Dermed blir det også mer attraktivt å produsere aluminium i Norge.

Testing av verdens mest energieffektive aluminiumsteknologi

Hydros teknologisenter i Årdal leder an i utviklingen av ny og mer energieffektiv celleteknologi. Det er denne teknologien, sammen med blant annet nye anoder og råmaterialer, som Hydro ønsker å teste ut i et større pilotanlegg. Dersom pilotprosjektet blir en realitet vil Karmøy få verdens mest energieffektive aluminiumsproduksjon.

Brandtzæg understreker at det er en rekke ting som må på plass før Hydro setter spaden i jorda. Strømnettet i regionen må gjøres sterkt nok til å tåle både elektrifisering av sokkelen og industriutbygging.. Selskapet må også sikre seg kraft til konkurransedyktige betingelser og få på plass et samarbeid med Enova om finansiering, der Enova innenfor sitt mandat kan gi betydelig og avgjørende støtte.

Enova har etablert et eget program for å støtte ny energi- og klimateknologi i industrien. Det er bakgrunnen for at Hydro og Enova har startet samtaler om hvordan de sammen kan realisere løsninger for banebrytende ny teknologi som kan redusere energiforbruk og utslipp fra norsk industri.

Enova eies av olje- og energidepartementet og har som formål å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge.

Ryggraden i Hydros produksjonssystem

Brandtzæg peker på at de norske verkene, som utgjør om lag halvparten av selskapets globale produksjonskapasitet, er ryggraden i Hydros produksjonssystem. Han sier at alle de norske verkene de siste årene har jobbet systematisk med å forbedre sin kostnadsposisjon og utviklet virksomheten i positiv retning.

Virksomhetene i Sogn er rendyrket for utvikling og satsing mot valsesegmentet. Sunndal er innrettet mot høyt volum og lave kostnader for leveranser til pressverk og støperier. Karmøy skal levere mot spesialsegmenter innenfor pressverk og valsetråd og Ardal Karbon vil være et satsingsområde for produksjon av neste generasjons anoder.

– Vår ambisjon er å opprettholde og videreutvikle alle verkene i Norge, sier Brandtzæg.

– Alle de norske verkene spiller en viktig rolle i Hydros globale produskjonssystem. Her har vi vår ledende kompetanse, her utvikler og forbedrer vi produksjonen hver dag, og her utvikler vi ny teknologi, sier Brandtzæg.


 

Recommended for you