Skip to content

-Vann stadig viktigere, også der vi har nok av det

Hydro må bli stadig mer opptatt av vann, hvordan vi bruker det, hvordan vi kan redusere vannmengden og hvordan vi ellers tar vare på vannet.

Vann er en begrenset ressurs de fleste steder i verden. Vi kan lett forledes til å tro at situasjonen mer eller mindre er den stikk motsatte i områder som Norge og Amazonas-regionen i Brasil. I virkeligheten er det ikke så enkelt. Selv et selskap som i vesentlig grad har bygd sin eksistens på vann i nesten 110 år, må være systematisk opptatt av vannkvalitet og vannforsyning.

 – Vann er en viktig ressurs også der vi har mye av det. Å bruke vannet rett er så vel i vår egen interesse som et økende krav fra verden rundt oss, sier Giuliana Larice i selskapets HMS-avdeling.

– På mange måter var kjøpet av bauksitt- og aluminavirksomheten i Brasil for snart fire år siden en «game changer». Med integrasjonen av virksomheten i Brasil må Hydro ha en mer helhetlig tilnærming til sin miljøstrategi, sier hennes kollega Bernt Malme, ansvarlig for Hydros sentrale miljøavdeling.

På toppen av deres felles agenda er spørsmål som biologisk mangfold og skogplanting, avfall - hvordan vi kan minimere det - og ikke minst vann. Hydro har ambisiøse miljømål for alle disse områdene.

Giuliana Larice har bakgrunn fra Kenya, Italia, Sveits og Storbritannia og understreker at EUs økte fokus på ressurseffektivitet har endret bransjens utfordringer blant annet knyttet til vann og avfall.

– Vi opererer innenfor et nytt regulatorisk rammeverk som er mer krevende for alle selskaper, sier Giuliana. Med hensyn til vann, ser vi nå en økt satsing på både vannkvalitet og –volum, og ikke minst gjenbruk av vann.

Hydro bruker mye vann gjennom hele verdikjeden. Selskapet har basert sin virksomhet på vannkraft helt siden starten. I Hydros ambisjoner om "grønnere" aluminiumsproduksjon er fornybar energi en nødvendighet.

I Pará, Brasil, bruker selskapet vann i ulike renseprosesser og for transport av bauksitt i den 244 kilometer lange rørledningen fra Hydro Paragominas til aluminaraffineriet Hydro Alunorte i Barcarena. Selv om vannet i rørledningen blir gjenbrukt av Hydro Alunorte, må vi fortsatt være oppmerksom på hvor mye vi bruker. Vannressursene i gruveområdet er ikke ubegrenset, til tross for plasseringen i en regnskogregion. I andre deler av verdikjeden, ikke minst i Primærmetall og Valsede Produkter, bruker vi vann blant annet for å kjøle ned metallet og utstyr i hele produksjonsprosessen og også for våtskrubbing, som i stor grad reduserer forurensningen til luft.

– Det er ikke nok at vi i Hydro er trygge på at virksomheten stort sett befinner seg i områder der vannmangel ikke er et problem. Vi må uansett være sikre på at vår bruk av vann verden over er forsvarlig og at vi ikke i vesentlig grad påvirker dets kvalitet. Vann er vår framtid. Utfordringen er krevende, for vann er en del av alt, sier Giuliana Larice.

Recommended for you