Skip to content

Alberto Fabrini utnevnt til leder for Bauksitt & Alumina

Alberto Fabrini er utnevnt til konserndirektør og leder for forretningsområdet Bauksitt & Alumina i Norsk Hydro ASA, med virkning fra 1. juni 2014. Fabrini er for tiden leder for produksjonen i Bauksitt & Alumina.

– Som en brasiliansk innfødt med internasjonal erfaring og imponerende bakgrunn på driftssiden i flere deler av verdikjeden for aluminium, har Fabrini den riktige profilen for denne toppstillingen i Bauksitt & Alumina, sier Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.

– Etter integrasjonen av de brasilianske eiendelene i Hydro fokuserer vi nå vår innsats og kompetanse på å løfte og stabilisere vår produksjon av høykvalitets bauksitt og alumina, samt å redusere kostnadene. Med sine tidligere prestasjoner har Fabrini en solid plattform for å lede denne forbedringsprosessen og løfte driften til neste nivå, sier Brandtzæg.

Fabrini er utdannet innenfor maskinteknikk, miljø og global ledelse. Han har bred erfaring fra aluminiumindustrien, blant annet gjennom brasilianske og internasjonale seniorlederstillinger innenfor bauksittgruvedrift, raffinering av alumina og aluminiumproduksjon.

Johnny Undeli, som i dag er konserndirektør og leder for Bauksitt & Alumina, vil etter 36 år i Hydro gå over i en stilling som spesialrådgiver for Hydros konsernsjef og forfølge styreverv. Undeli har hatt flere lederstillinger i Hydro, primært innenfor forretningsområdet Ekstruderte Produkter, som han ledet før han gikk til Bauksitt & Alumina etter Vale-transaksjonen.

Fabrini blir medlem av Hydros konsernledelse samtidig som han tar over som konserndirektør og leder for Bauksitt & Alumina.

Recommended for you