Skip to content

Årsrapportering 2013: Vi hever lista

Under tittelen "Vi hever lista" har Hydro publisert en omfattende informasjonspakke i forbindelse med selskapets årsrapportering for 2013

– Til tross for utfordrende markedsforhold siden finanskrisen i 2008/09, har etterspørselen etter aluminium fortsatt å vokse, og hadde i løpet av 2013 steget over nivået observert før finanskrisen. Fremtiden er energieffektiv og vil trenge mer aluminium. Men, aluminiummarkedet er fortsatt preget av historisk overproduksjon, så vi vil holde opp kostnadsfokus i alle deler av Hydro og fortsette det gode arbeidet som utføres av forretningsområdene og staber, preget av besluttsomhet, fremsynthet og samarbeid, slik at Hydro møter framtiden med bedre operative evner enn noensinne, sier konsernsjef Svein Richard Brandtzæg i sitt brev til aksjonærene.

– Siden 2009 har vi klart å redusere kostnadene for å produsere ett tonn aluminium med 300 dollar ved våre heleide aluminiumverk. Kontinuerlig forbedring er en uendelig prosess og viljen til å optimalisere er et Hydro talent. I tillegg til 300 dollar-programmet så har vi re-bekreftet forbedringsmålene for "Fra B til A" programmet i Bauksitt & Alumina, og vi har realisert betydelige besparelser gjennom "Climb" programmet i Valsede Produkter. Primærmetall har også lansert et 180 dollar-program for Hydros deleide aluminiumverk i nært samarbeid med våre partnere, sier Brandtzæg.

Rapporten som tilfredsstiller kravene til en årsrapport i henhold til norsk lov er "Årsregnskap og årsberetning - 2013". Denne rapporten er tilgjengelig både på norsk og engelsk.

I tillegg er det gjort tilgjengelig en mer omfattende rapport, "Annual Report - 2013", som inneholder detaljert informasjon om Hydros virksomheter, drift, finansielle resultater, livskraftig utvikling, eierstyring og regnskaper. Rapporten er tilgjengelig på engelsk.

www.hydro.com/rapportering2013 er hele innholdet i de to rapportene presentert samlet med noe tilleggsinformasjon. En del av innholdet finnes imidlertid bare på engelsk. Alle delene av rapportene kan lastes ned i PDF-format fra nettsiden og skrives ut etter eget valg.

Hydros hovedrapportering om livskraftig utvikling er inkludert i "Annual Report - 2013" med ytterligere detaljer tilgjengelig på www.hydro.com/rapportering2013.

Aksjonærer og andre interessenter kan bestille trykte utgaver av rapportene kostnadsfritt.

Recommended for you