Skip to content

Brann hos Hydro Holmestrand

Brannvesenet har sammen med Hydros egen innsatsstyrke stanset en brann i tilknytning til ventilasjonsanlegget på taket av Hydros resirkuleringsanlegg i Holmestrand, og det drives nå kontrollert etterarbeid på stedet. Ingen personer kom til skade i forbindelse med hendelsen.

Hydro Holmestrand varslet om brannen onsdag kl. 12:38 og lokalt brannvesen kom raskt til stedet og fikk kontroll over brannen.

Det er ikke meldt om vesentlige materielle skader, men det var sterk røykutvikling fra fabrikken. Det skyldtes at røyk fra ovner for omsmelting av metallskrap, som ble stengt ned, tok andre veier enn gjennom utluftingsanlegget og spredte seg i og ut av fabrikken.

Hendelsen vil få begrensede driftsmessige konsekvenser for Hydros anlegg i Holmestrand, men det vil gjennomføres en grundig gransking av hendelsen for å finne ut hvordan brannen kunne oppstå og hvordan lignende hendelser kan unngås i fremtiden.

Recommended for you