Skip to content

En bedre framtid med fotball

Hydro i Brasil i samarbeid med Barcarena kommune bruker fotball for å motivere barn og unge til skole og utdanning. Prosjektet har vokst kraftig siden starten i 2001, og hittil har over 12 000 elever deltatt.

Hydro i Brasil samarbeider med Barcarena kommune i Pará, hvor Hydro har aluminiumvirksomhet, om å øke skoledeltakelse og utvikling blant barn og unge. Gjennom å bruke fotball som motivasjon jobber Hydro og Barcarena for at flere barn og unge skal møte opp og gjøre en innsats på skolen.

Utdanning er en utfordring

Utdanning er en utfordring i nord-Brasil, med ofte lav standard på undervisningen og høyt skolefrafall i tenårene. Tall fra Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) viser at i 2014 hadde 44 % av nordbrasilianere over 14 år ikke fullført videregående skole og regionen rangerer dermed nest lavest i landet. Kun 7 % av befolkningen i nord har utdanning på høyskolenivå.

Likevel kan man nå se en oppgang blant de yngre elevene. I følge City Department of Education Barcarena (SEMED) var frafallet 14,7 % i grunnskolen (6-14 år) i Barcarena i år 2000. I 2013 var tallet kommet ned til 4 %, og Hydro og Barcarena kommune jobber for å ytterligere øke skoledeltakelsen.

Cizídio Ricardo Costa, koordinator for utdanning i SEMED, forteller at utdanningsprogrammet som Hydro støtter har bidratt positivt.

– Vi har lagt merke til at elevene arbeider hardere for å forbedre seg både på og utenfor skolen for å bli en av dem som velges ut til å delta i programmet. Foreldrene er alltid involvert og gir oss nødvendig tilbakemelding. Resultatene er positive for alle involverte: skolen, elevene og familiene, sier han.

Fotball motiverer

Fotballaget Alunorte Rain Forest er en kun en del av det større utdanningsprogrammet i Barcarena, men det er likevel gulroten som får elevene til å jobbe hardere i håpet om å bli tatt ut til laget. Det er ikke nok å ha gode fotferdigheter. Både oppførsel og skoleinnsats blir nøye vurdert i uttakelsen. Elever kan også komme seg til Norge ved å gjøre det spesielt godt på skolen. En elev, vinneren av årets utdanningspris, reiser sammen med fotballaget til Norge.

I år deltar 40 skoler og 3,000 elever i programmet. Alle elever i partnerskolene deltar i løpet av året på forelesninger om temaer som miljø, narkotikabruk, og vold på skolen.

Bidrag til lokalsamfunnet

Samtlige ungdommer som reiser til Norge får i oppgave å gjennomføre et prosjekt hvor de sammenligner et tema i hjembyen og vertsbyen slik at de kan komme med forslag til forbedringer i sitt nærmiljø. I år er temaet avfallshåndtering, og på denne måten vil turen til Norge og Norway Cup ikke bare være en fotballopplevelse for elevene, men også en mulighet til å bidra til miljøet hjemme.

 

Recommended for you