Skip to content

Enova støtter Hydros teknologipilot på Karmøy

Enova har som del av sitt program for å støtte ny energi- og klimateknologi i industrien besluttet å tildele Hydro 1,5 milliarder kroner til å teste ut neste generasjons elektrolyseteknologi i et fullskala pilotanlegg på Karmøy. Støtten forutsetter godkjenning av EFTAs overvåkingsorgan, ESA.

–Teknologipiloten på Karmøy vil kunne bli verdens mest energi- og miljøeffektive produksjonslinje for aluminium. Vi er glade for at Enova ser hvor viktig denne satsningen er for norsk industri og Hydro, og at de støtter prosjektet, sier Svein Richard Brandtzæg, konsernsjef i Hydro.

Pilotanlegget er planlagt med årlig produksjonskapasitet på om lag 70.000 tonn, og kan tidligst starte produksjon av aluminium i 2017. Prosjektet er kostnadsberegnet til 3,6 milliarder kroner. Av dette støtter Enova prosjektet med 1,5 milliarder kroner.

– Vi har hatt en søknadsprosess mot Enova over det siste året.  Hydros mål er å realisere banebrytende, ny teknologi som kan redusere energiforbruk og utslipp fra norsk industri. Støtten fra Enova gjør at vi kan fortsette arbeidet med å få på plass de resterende elementene, før vi eventuelt kan beslutte prosjektet og starte byggingen av anlegget, sier Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg. 

Enova oversender nå sin beslutning til ESA, som må gi sin tilslutning. Andre forhold  som  må på plass før Hydro kan ta en investeringsbeslutning er blant annet at Statnett sørger for de nødvendige forsikringer om  at strømnettet i regionen kan tåle både elektrifisering av sokkelen og industriutbygging på Karmøy. Selskapet må også sikre seg kraft til konkurransedyktige betingelser, og utviklingen i markedsbalansen innenfor aluminium må gi forventning om tilfredsstillende lønnsomhet.

Hydros teknologisenter i Årdal leder an globalt i utviklingen av ny og mer energieffektiv celleteknologi. Det er denne teknologien, som Hydro ønsker å teste ut i et pilotanlegg. Innovasjon Norge bidro med 22,5 millioner kroner gjennom sin miljøteknologiordning til Hydros teknologiutviklingsprogram. Støtten har gjort det mulig å opprettholde momentum i utviklingen av teknologipiloten. 

– Arbeidet med pilotanlegget på Karmøy og støtten fra Enova understreker vår langsiktige tro på Norge som et godt sted for aluminiumproduksjon, der vi basert på fornybar vannkraft kan utvikle aluminiumteknologi og industriell produksjon i tett samspill, sier Brandtzæg.

Karmøy vil med dette kunne få verdens mest energieffektive aluminiumsproduksjon, som tidligst vil kunne starte produksjon av aluminium i 2017. Et pilotanlegg på Karmøy vil gi rundt 50 arbeidsplasser når det kommer i drift.

Investorkontakt
Kontakt Pål Kildemo
Mobil +47 97096711
Email Pal.Kildemo@hydro.com

Pressekontakt
Kontakt Halvor Molland
Mobil +47 92979797
E-mail Halvor.Molland@hydro.com

Recommended for you