Skip to content

Gode muligheter til å lykkes med industri i Norge

– Vi ser nå bedre muligheter for å lykkes med Norges-agendaen: Å sikre grunnlag for nåværende verk etter 2020, og muligheter for framtidig videreutvikling av høyteknologisk kraftforedlende industri i Norge, sier Arvid Moss, konserndirektør for Energi og ansvarlig for Strategi og Forretningsutvikling i Hydro.

Onsdag denne uken holdt han innlegg om utfordringer og muligheter for kraftforedlende industri på Energirikekonferansen i Haugesund.

Lysere industriutsikter i Norge

I sitt innlegg poengterte han at siden sist gang han holdt innlegg på samme konferanse, i 2005, har mye endret seg i framtidsutsiktene for aluminiumindustrien i Norge. Det skyldes både endringer i internasjonale forhold som følge av finanskrisen, utsiktene for kraftoverskudd og lavere kraftpriser i Norden, og forbedringsprogrammet i Primærmetall.

– Vi ser nå for eksempel muligheter til å realisere en pilot for framtidens aluminiumsproduksjon på Karmøy. Det er ikke mange år siden vi anså det som lite sannsynlig at noe slikt ville skje i Norge, sier han og gir honnør til norske politikere, som blant annet har lagt til rette for CO2-kompensasjon fram til 2020, samt styrket klimateknologifondet.

– Verden etterspør stadig mer aluminium, og det er derfor viktig at metallet produseres der er best for miljøet. Med rikelig tilgang på grønn vannkraft, og med den kompetansen vi har i Norge er dette et av de beste stedene i verden å produsere aluminium, sett fra et klimaperspektiv, sier Moss.

I verden, utenfor Kina, medfører produksjon av en kilo aluminium gjennomsnitt et utslipp på 9,2 kg CO2, knyttet til generering av den elektrisiteten som er nødvendig i produksjonsprosessen. Når produksjonen er basert på vannkraft er dette utslippet lik null.

Forutsigbarhet og krafttilgang

For å både videreføre og styrke norsk kraftforedlende industri i årene som kommer sier Moss at forutsigbarhet er et sentralt nøkkelord.

– Når vi gjør milliardinvesteringer i aluminiumsproduksjon skjer det med et 30 til 50-årsperspektiv. Derfor er stabile rammevilkår helt nødvendig for oss, sier han og presiserer: – Spesielt er tilgangen til langsiktig kraftforsyning til konkurransedyktig kostnad viktig, og i tillegg er det viktig at kronekursen og kostnadsveksten i Norge er under kontroll.

På konferansen i Haugesund understreket Moss på onsdag at teknologisk utvikling ikke kan skje uten nærhet til industriell produksjon. Derfor mener han det er viktig at forholdene legges til rette for fortsatt videreutvikling av klimaeffektiv og høyteknologisk aluminiumproduksjon i Norge.

– I Norge er vi verdensledende på produksjonsteknologi, og fra et klimaperspektiv produserer vi den reneste aluminium i verden. Dette ønsker vi i Hydro å fortsette med, sier Moss.

Recommended for you