Skip to content

Har satset en milliard på sikker oppgradering av kraftverkene

I løpet av få år har Hydro investert en milliard kroner i oppgradering av fem kraftverk i det som til daglig kalles Rjukanstrengen. Nå er jobben gjort. Anleggene er tipp-topp og rustet for nye tiår med stabil og enda mer effektiv produksjon av fornybar energi.

– Best av alt; hovedjobben det siste året er gjennomført helt uten skader. Det er vi stolt av, sier sjefen for kraftverkene i Telemark, Pål Thorud.

På det meste har over 500 personer vært i arbeid ved anleggene samtidig. Bare sommerhalvåret i år foregikk oppgraderingsarbeidet på 22 forskjellige plasser mellom Møsvatn og Tinnsjøen. Hele 80 forskjellige selskaper var involvert, en del av dem lokale. Prosjektledelsen har vært ivaretatt av Hydros egen prosjektorganisasjon.

Mange oppgraderinger og forbedringer

– Alt i alt har vi gjennomført flere hundre oppgraderinger, reparasjoner og forbedringer. Noe var knyttet til myndighetskrav, sikkerhetsforbedringer, forebyggende vedlikehold, og noe var rett og slett lønnsomt. Vi konkluderte med at resultatet ville blitt store vanntap hvis vi tok ett verk av gangen. Derfor samlet vi opp og gjorde det som burde gjøres ved alle fem kraftverkene på en gang. Det optimale er å ta mest mulig samtidig og deretter sette alt sammen i drift igjen så snart som mulig. Dette arbeidet har vært så stort at vi måtte fordele de aller største jobbene på to år. Det har gått veldig greit. Deler av produksjonen kunne settes i gang flere uker tidligere enn planlagt nå i høst. Bare det dreier seg om flere titalls millioner kroner, sier Thorud.

Kraftverkene produserte alt de kunne i vinter og vår for å ta unna for vedlikeholdsstansen i sommer. Alt i alt gikk det bedre enn en kunne vente, blant annet fordi det var historisk tørt i nedslagsfeltet i sommer. På grunn av stort snømagasin måtte likevel Rjukanfossen gå i noen uker.

En krevende operasjon

Pål Thorud forteller at selskapet har gjennomgått sikkerheten på alle dammene etter at det har kommet nye offentlige forskrifter. Skarsfossdammen er oppgradert til høyeste klasse på grunn av de mulige konsekvensene av et eventuelt dambrudd.

– Da den jobben var ferdig, fjernet vi dammen fra 1961, mens vi har beholdt den opprinnelige dammen fra 1911 til bruk når det er behov for vedlikehold på den nye dammen. Det har vært en svært krevende operasjon med ekstreme krav til driftssikkerhet og sikkerhet for anleggsarbeidere og tredjeperson, sier han.

Det ble også bygget tre nye dammer. Etter sikkerhetsklarering fra geologer foregikk mye av fjellrensingen på gamle måten med spett og annet manuelt arbeid.

Ingen skader

Derfor er det stor tilfredshet med at den mest intensive delen av arbeidet det siste året er gjennomført uten en eneste skade med fravær eller medisinsk behandling.

– Hva er forklaringen?

– God risikokontroll. Risikoregistre ble identifisert på forhånd og ble oppdatert under veis. Omfattende forebyggende aktiviteter og systematisk rapportering av farlige forhold ble gjennomført. Som leder må du prioritere å ta på deg kjeledressen og være mye der ute. En viktig bonus er at det gir verdifull kunnskap, sier Thorud.

Viktig løft

Organisasjonen har underveis introdusert «Grønn sone»: Hele tiden tenke; hva er sikker metode for å gjøre denne jobben? Aldri ta sjanser eller snarveier.

– Nøkkelen til å lykkes med slike prosjekter generelt?

– Det samme som med sikkerheten. Du må ha de rette folka, de som har god forståelse for oppgavene. I tillegg må du har god lokalkunnskap. Vi har lært veldig mye. Vært med dag og ut og dag inn og sett hvordan alt er bygget og skal håndteres videre. Derfor har dette også vært et viktig løft for organisasjonen i Energi, sier Pål Thorud.

Recommended for you