Skip to content

Hydro åpner testpilot for ny anodeteknologi

Hydro åpnet en teknologipilot for anodeproduksjon i Årdal denne uken. Med potensial for lavere produksjonskostnader og bedre kvalitet, kan piloten sette en ny standard for anodeproduksjon.

Konsernsjef Svein Richard Brandtzæg hadde gleden av å åpne pilotlinjen i Årdal på onsdag.

− Innovasjon og teknologisk kompetanse har alltid vært en del av ryggraden i Hydro, og dette prosjektet viser at innovasjonsånden er like sterk i dag som den var for mer enn hundre år siden, da selskapet ble grunnlagt, sier han.

Bedre på kvalitet og kostnader

I henhold til Hans Erik Vatne, som er leder for Teknologi, kan denne piloten representere et stort sprang i produksjonsprosessen for anoder, både når det gjelder kostnader og kvalitet.

− Med den nye teknologien på plass blir vi i stand til å takle større variasjon i råvarekvalitet, og vi ser muligheter til å redusere karbonutslippene i elektrolyseprosessen, sier Vatne. Samtidig kan den fornyede produksjonsprosessen levere anoder med høyere og jevnere kvalitet.

Viktig innsatsfaktor

Anoder lages av karbonrike materialer, og er en viktig innsatsfaktor i elektrolyseprosessen, hvor oksygen fra aluminiumoksid (alumina) reagerer med karbon og frigjør aluminium. Typisk brukes det litt mer enn 400 kilo karbonanoder per tonn aluminium som produseres gjennom elektrolyse.

− Kvaliteten på anoden er avgjørende for stabiliteten i og resultatet av elektrolyseprosessen, og de representerer også et potensial for kostnadsforbedringer, så dette prosjektet ligger i kjernen av vår teknologistrategi, sier Hans Erik Vatne.

De samlede investeringene i prosjektet er på rundt 20 millioner kroner, og er delvis finansiert av Innovasjon Norge og Norges forskningsråd.

Intern idé

Hogne Linga, som er en av Hydros eksperter på anodeproduksjon, fikk ideen til den nye produksjonsprosessen for anoder i 2009. Siden da er ideen blitt simulert og videreutviklet til oppstarten av en pilotlinje. Produksjonsutstyret ble installert i løpet av våren og sommeren i år.

− Nå skal vi teste teknologien over noen år for å gjøre den klar til et potensielt industrialiseringsprosjekt senere, sier Odd Einar Frosta, som er prosjektleder.

Recommended for you