Skip to content

Hydro introduserer et nytt tilbakemeldingssystem i Brasil

Hydros tredjeparts tilbakemeldingssystem, «Canal Direto», er nå ferdig implementert i Brasil. Formålet er å skape en bedre og mer tilgjengelig kanal for klager og tilbakemeldinger fra lokale interessenter.

Systemet er viktig for å beskytte rettighetene til enkeltpersoner og grupper som blir påvirket av Hydros drift, ved å gjøre det mulig for lokale interessenter å uttrykke bekymringer, klager, ros og forslag direkte til virksomhetene. Det kan være snakk om alle typer tilbakemeldinger, også sosiale og miljømessige problemer.

Implementeringen av det nye systemet vil hjelpe Hydro med å håndtere innvendingene til interessenter på en mer effektiv måte. Det nye systemet erstatter tilbakemeldingssystemer som allerede er på plass ved de forskjellige virksomhetene. Dette for å forbedre systemets funksjonalitet, overvåkning, integrering og lokalkunnskap.

– Tilbakemeldingssystemet vil forbedre vår evne til å ha en god dialog med lokalsamfunnene og til å forstå innvendingene fra naboene, sier Hans Eide Aarre, sjef for Corporate Social Responsibility ved Bauxite & Alumina i Hydro Brazil.

Tilgjengelig i flere kanaler

Tilbakemeldinger kan registreres via flere kanaler, som et gratis telefonnummer, e-post og et nett-skjema. Dedikerte feltarbeidere med tilpasset opplæring vil også motta forespørsler direkte fra interessenter som kanskje ikke har tilgang til elektroniske kanaler. 

Det er mulig å sende inn forespørsler anonymt. Tilbakemeldingene blir mottatt sentralt, ved Hydros regionale administrasjonssenter i Belém, og videresendes til medarbeidere som kan gi kvalifiserte svar, ved de forskjellige anleggene.

Aarre forklarer hvordan Hydro Brasil skal gjøre systemet kjent blant lokale interessenter: – Vi skal ha en stor informasjonskampanje – det blir sendt ut brosjyrer og Canal Direto vil bli annonsert på reklametavler, på lokale radiostasjoner og i avisene. Systemet vil også være i fokus i Hydros lokale nyhetsbrev til lokalsamfunnene, Canal Aberto, som distribueres lokalt i lokalsamfunn, kirker, samfunnshus og butikker.

Mer proaktiv håndtering av interessenter

Det nye systemet vil støtte en enda mer proaktiv håndtering av interessenter i Hydro.

– Dette er et svært viktig verktøy for Hydro. Integrering og forbedring av systemet vil åpne for at Hydro kan overvåke større områder, både for å forbedre kunnskap om forbedringspotensialet vårt og for å gjøre det enklere å få oversikt over innvirkningen handlingene våre har, sier Aarre.  

Systemet kan brukes i flere av Hydros virksomheter. Hydros anlegg i andre land bruker hovedsakelig andre systemer for lokal tilbakemelding, men det brasilianske systemet vil fungere som et pilotprosjekt for systematisk implementering i hele Hydro.

Recommended for you