Skip to content

Hydro korrigerer rapporterte fluortall i Årdal

På grunn av feil i programvaren som beregner utslipp av fluor fra Hydro Årdal, har de rapporterte utslippene fra virksomheten vært lavere enn faktiske utslipp. Verksledelsen i Årdal har iverksatt tiltak for å korrigere rapporteringen og fortsetter arbeidet med å redusere utslippene, som til tross for underrapporteringen ligger godt under EUs referanseverdi.

– Da vi oppdaget avviket i begynnelsen av september satte vi umiddelbart ned en prosjektgruppe som siden har jobbet med å finne ut av hvor stort avviket har vært, hvorfor det har oppstått, og hva vi kan gjøre for å lukke det, sier fabrikksjef ved Hydro Årdal, Egil Fredriksen.

– I Hydro setter vi helse, miljø og sikkerhet først. Derfor er dette en sak vi tar veldig alvorlig og som vi prioriterer høyt, sier Fredriksen. Han forklarer at prosjektgruppen som har jobbet med å oppklare avviket mellom rapportert og faktiske utslipp har konkludert, og at Miljødirektoratet ble varslet om situasjonen tidligere i november. Skriftlig rapport til direktoratet ble sendt inn mandag denne uken.

Hovedårsak: programmeringsfeil

– Hovedårsaken til feilen er at dataprogrammet vi har brukt til å beregne utslippet av fluor fra elektrolysehallene har vært feil programmert. Måleutstyret vårt har logget korrekte gasskonsentrasjoner, og rutinene rundt kontroll og kalibrering har vært gode, men programvaren som har regnet gassmengde om til partikulært utslipp har sviktet, sier Hanne Hoel Pedersen, HMS-sjef ved Hydro Årdal, og leder av prosjektgruppen som de siste månedene har gått rapporteringsavvikene etter i sømmene.

Hun legger til at Hydro nå har sluttet å benytte dette programmet til å beregne hvilke verdier som skal inngå i miljørapporteringen. Måleprogrammet som Hydro Årdal har benyttet er spesifikt for virksomheten i Årdal, og feilen berører ikke de andre verkene i Hydro.

– Vi foretar regelmessig manuelle målinger av fluorutslippet fra elektrolysen, men fordi utslippene naturlig vil variere med vær, vind og årstid har resultatet fra disse ikke gitt oss grunn til å tro at de tallene vi har rapportert ikke stemte, sier Hoel Pedersen.

Konsesjonsgrensen for fluorutslipp fra Hydro Årdal ble etter nedstengningen av Søderberganlegget i 2007 satt til åtte kilo fluor per time. Da Søderberganlegget stengte falt utslippet av fluor med omtrent 50 prosent.

– Gjennomgangen viser at vi siden 2008 har hatt et fluorutslipp på 9-11 kg fluor per time. Men til tider har avviket vært høyere, spesielt i år, sier Hoel Pedersen.

Mange strømutfall i 2014

I 2014 har en rekke ekstraordinære forhold påvirket utslippstallene fra Hydro i Årdal negativt. Som konsekvens har utslippene i år ligget høyere enn de siste seks årene, og i korte perioder har utslippet av fluor vært oppe i 15 kilo per time.

– I år har vi flere ganger enn normalt mistet strømtilførselen til elektrolysen. Når det skjer stopper renseanleggene opp og vi får ustabilitet i produksjonsprosessen, sier Hoel Pedersen. Hun legger til at organisasjonen i Årdal i tillegg har slitt med tekniske problemer i gassrenseanlegget, utfordringer knyttet til avsug og ventilasjon, samt avvik i anodekvaliteten.

– I gjennomgangen vår har vi også funnet at kapslingen av elektrolysecellene til tider ikke har vært tilstrekkelig, så der har vi gjort endringer i rutinene, sier hun.

Fluor tilsettes elektrolysebadet fordi det er en viktig komponent for å løse den kjemiske bindingen mellom aluminium og oksygen. Nesten all fluor som slippes ut fra elektrolysecellene blir sugd inn i gassrenseanlegget og sendt tilbake til elektrolysen, men noe fluor kan også komme ut i elektrolysehallene når dekslene på elektrolysecellene åpnes, for eksempel ved anodeskifte. Det er i hovedsak dette utslippet som har vært høyere enn rapportert de siste sju årene.

Søker om ny konsesjon
Fabrikksjef Fredriksen sier det ikke må være noen tvil om at dette er en utfordring som Hydro Årdal tar på alvor.

–Det er både god bedriftsøkonomi og bra for miljøet at vi slipper ut så lite fluor som mulig. Den omfattende gjennomgangen vi har hatt i høst viser likevel at vi ikke vil klare å overholde konsesjonsgrensen med det utstyret og den teknologien vi har. Derfor er vi i dialog med Miljødirektoratet og kommer til å søke om ny grense i konsesjonen fra neste år, sier han.

Fredriksen poengterer samtidig at utslippet fra aluminiumverket i Årdal er lavt sammenlignet med hva EU har definert som såkalt beste tilgjengelig teknologi og referansepunkt.

– Det spesifikke utslippet vårt ligger rett i overkant av 0,5 kg fluor per tonn produsert aluminium. Referanseverdien for beste tilgjengelige teknologi (BAT) har EU definert til 0,6 kg fluor per tonn aluminium for denne typen anlegg. Vi ligger med andre ord godt under dette, sier han.

 

Pressekontakt:
Øyvind Breivik
E-post: oyvind.breivik@hydro.com
Mobil: 4022 6686

Recommended for you