Skip to content

Hydro med på Dow Jones’ bærekraftindeks for 16. gang

Hydro har igjen blitt notert på den globale bærekraftindeksen Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) for 2014-2015, og er dermed igjen anerkjent som ledende på bærekraft i bransjen.

DJSI World Index blir av mange betraktet som verdens mest betydelige rangering av selskapers prestasjoner innenfor miljø og samfunnsansvar, og er en viktig rettesnor for investorer og andre interessenter i vurderingen av selskapers ikke-finansielle resultater.

I år ble mer enn 1.800 globale selskaper vurdert, og Hydro er blitt notert både på World index og European Index.

− Vi er svært stolte over å få vite at Hydro også i år er med på indeksen. Det gjør Hydro til ett av svært få selskaper som har vært notert på Dow Jones Sustainability Index hvert år siden rangeringen ble innført i 1999, sier Kirsten Margrethe Hovi, ansvarlig for ikke-finansiell rapportering i Hydro.

Hever lista

DJSIs vurderingsmetoder oppdateres hele tiden for å ta høyde for nye utfordringer innenfor bærekraft og tema som anses å være kritiske for et selskaps langsiktige verdiskaping, og dermed også for investorenes prioriteringer.

Endringene i kriterier medfører et behov for kontinuerlig forbedring i de selskapene som vurderes. RobecoSAM, som utfører vurderingen, sier at de gjennom stadig å heve lista kan peke ut de mest bærekraftige selskapene i verden.

Åpenhet

Hydro har fått høyeste poengscore på åpenhet, og er bransjeleder når det gjelder skattestrategi. Sistnevnte er nytt i årets vurdering, og dekker områder som ansvarlig beskatning, åpenhet og utvidet rapportering om skattebetaling. 

− Hydro har helt siden 2005 rapportert frivillig i samsvar med Extractive Industry Transparency Initiative (EITI), og åpen rapportering har derfor vært vår modell i mange år, sier Hovi.

Recommended for you