Skip to content

Hydro og norske barns jakt på aluminium

Hydro ønsker å ta en større andel av resirkuleringsmarkedet og styrke posisjonen som et ledende aluminiumselskap også innenfor resirkulering. Samarbeidet med WWF og norske barn i skolekampanjen Telysjakten har gitt økt kunnskap om Hydro og aluminiumgjenvinning i Norge.

De siste tre årene har 87.000 norske barneskoleelever og barnehagebarn samlet inn nesten 30 millioner brukte telys til gjenvinning og spart miljøet for 170 tonn CO2-utslipp. En svimlende sum for barna som har deltatt i skolekampanjen Telysjakten, men ifølge Hydros fabrikksjef ved valseverket i Holmestrand, Kjetil Ebbesberg, vil barna ha langt viktigere effekter på sikt.

- Det er jo ikke så store mengder aluminium som er i telys. Selv om 30 millioner telys er mye for barn å samle inn, utgjør 20 tonn aluminium en liten andel av Holmestrands årlige produksjon på 100.000 tonn. Så det store ved denne kampanjen er de effektene dette har hatt for bevisstheten blant barn som en gang blir voksne og hvordan barna allerede har påvirket voksne til mer resirkulering.

Ebbesberg presenterte resultatene av skolekampanjen, som ble avsluttet i år, på EAAs (European Aluminium Association) årlige emballasjeseminar i Helsinki. Seminaret samlet aluminiumbransjen til diskusjon om innovative resirkuleringsprosjekter samt kampanjer som kan øke forståelsen i samfunnet av både viktigheten og muligheten for resirkulering. Telyskampanjen ble trukket frem som en særlig vellykket kampanje. Hydro ønsker å engasjere seg i lignende kampanjer fremover.

Økt klimabevissthet

Ifølge meningsmålinger har barna lykkes med å skape en holdningsendring hos mange. Blant nordmenn som resirkulerer telyskopper oppgir en av fem at de har lært det av barna som deltok i Telysjakten.

- Telys er noe man ikke ofte tenker på kan resirkuleres. Blir man bevisst det, blir man kanskje også bevisst muligheten for å gjenvinne alle produkter som er laget av aluminium, fastslår Ebbesberg.
Og det er nettopp stadig økende klimabevissthet og det globale behovet for å spare energi som driver veksten i resirkulering. De neste ti årene viser anslag at resirkulering av aluminium vil øke med 75 prosent.

- For Hydro er ikke resirkulering kundedrevet enda. I dag er det drevet mer av Hydros miljøansvar, kostnadssiden vår og ønsket om å posisjonere oss innen dette markedet slik at vi er klare den dagen kunder i enda større grad etterspør resirkulert aluminium, sier Ebbesberg.

Ønsker mer forbrukerskrap

De siste årene har Hydro gjennomført investeringer både i Norge og Tyskland for å lykkes med ambisjonen om å bli karbonnøytralt innen 2020, som blant annet vil kreve en dobling av selskapets samlede resirkuleringskapasitet.

Ved aluminiumanlegget i Neuss i Tyskland vil en ny resirkuleringslinje for brukte drikkebokser stå klar innen utgangen av 2015. I Norge har Hydro inngått en avtale med Norsk Resirk om å flytte gjenvinningen av alle aluminiumbokser som pantes i Norge fra Frankrike til resirkuleringsanlegget i Holmestrand.

- En ting er at boksene blir resirkulert, det ble de jo tidligere også, men nå får vi kortreist håndtering av skrap. Vi sparer miljøet for 500 000 km med trailerlast ved at boksene fra 1.januar i år kjøres til Holmestrand fra innsamlingssteder i Norge fremfor til Frankrike, forteller Ebbesberg.

For Hydro er det viktig å ikke sløse bort muligheten til å spare energi og Hydros nye resirkuleringsstrategi omfatter intensivert jakt på forbrukerskrap. Selv på små telys.

- Vi produserer jo mye telysemballasje selv, også det som selges av IKEA i Norge og som har blitt samlet inn i Telysjakten. Så i Telysjakten har Hydro hatt en tilknytning fra start til slutt.

Recommended for you