Skip to content

Hydro overtar Søral

Aluminiumselskapet Hydro og Rio Tinto Alcan (RTA) har signert en avtale som innebærer at Hydro overtar RTAs eierandel av aluminiumverket Sør-Norge Aluminium AS (Søral). Ved overtakelse blir Søral Hydros femte heleide aluminiumverk i Norge.

Søral, som ligger på Husnes mellom Haugesund og Bergen, har en årlig produksjonskapasitet på 180.000 tonn primæraluminium.

Verket, som til nå har operert som et frittstående selskap, stengte ned én av to produksjonslinjer i 2009, og produserer nå omtrent 90.000 tonn årlig. Søral har 230 ansatte, og har før avtalen vært eid av Rio Tinto Alcan (50 prosent) og Hydro (49.9 prosent).

– Vi har tro på den norske aluminiumindustrien. Søral er et godt utviklet og ivaretatt verk som på sammenlignbar basis ligger på samme kostnadsnivå som de resterende norske aluminiumverkene våre. Endring i eierstrukturen gjør det mulig for oss å bidra enda mer til å styrke produksjonen ved verket, sier konserndirektør og leder for Primærmetall i Hydro, Hilde Merete Aasheim.

Den finansielle situasjonen til Søral har blitt bedret gjennom kortsiktige kostnadslettelser. Med disse, og visse systemeffekter av å bli del av Hydro-porteføljen, ser selskapet en mer robust finansiell fremtid.

– Hydro har allerede en sterk produksjonsbase for primæraluminium i Norge, og vi tror Søral vil være et verdifullt bidrag til porteføljen vår. Verket passer godt inn i Hydros strategi om å produsere støperiprodukter med høye marginer, sier Aasheim.

Lederen for primærmetalldivisjonen i RTA, Arnaud Soirat, anerkjenner det gode historiske samarbeidet mellom Hydro og RTA, og takker de ansatte på Søral for godt samarbeid.

– Rio Tinto Alcan vil takke alle ansatte ved Søral for deres verdifulle bidrag gjennom mange år, sier han.

Overtakelsen, som blant annet er avhengig av godkjennelse fra relevante konkurransemyndigheter i Norge og Frankrike, forventes i andre halvår i år. Frem til avtalen er sluttført vil Søral fortsatt være styrt av det nåværende styre. Betingelsene for avtalen mellom Hydro og RTA er konfidensielle.

Investorkontakt
Kontakt Pål Kildemo
Mobil +47 97096711
E-post Pal.Kildemo@hydro.com

Pressekontakt
Kontakt Halvor Molland
Mobil +47 92979797
E-post Halvor.Molland@hydro.com

Recommended for you