Skip to content

Hydro utvider med ny resirkuleringslinje for aluminiumbokser

Hydro skal bygge en ny, integrert resirkuleringslinje for brukte drikkebokser i aluminium ved aluminiumanlegget i Neuss i Tyskland. Den nye linjen skal stå ferdig innen utgangen av 2015 og vil øke verkets årlige resirkuleringskapasitet fra 50.000 tonn til mer enn 100.000 tonn.

I tillegg til at kapasiteten for resirkulering blir mer enn doblet ved verket i Neuss, vil den nye linjen også kunne håndtere mange ulike typer brukte drikkebokser. Det flytende metallet som produseres ved resirkuleringssenteret, vil inngå i produksjonen av nye bokser.

− Med denne investeringen møter vi en økende etterspørsel etter resirkulert aluminium og et lukket kretsløp, samtidig som vi følger vår vekststrategi i markedet for drikkebokser, sier konserndirektør Oliver Bell, leder av Hydros forretningsområde Valsede Produkter.

Resirkuleringslinjen vil bruke en ny sensorteknologi for sortering av ulike typer resirkulert metall. Teknologien er utviklet ved Hydros forsknings- og utviklingssenter i Bonn.

Den nye resirkuleringslinjen har en prosjektkostnad på 45 millioner euro og vil sysselsette rundt 40 personer når den er i drift. Investeringen er i samsvar med Hydros ambisjon om å doble selskapets samlede resirkuleringskapasitet og bli karbonnøytral innen 2020.

Recommended for you