Skip to content

Hydros opprinnelse blir fredet

Riksantikvaren har fredet Hydros opprinnelse. Fredningen omfatter industriparken på Rjukan og Hydroparken på Notodden, der selskapets første produksjon fant sted. Også andre anlegg fra Hydros første år, blant annet praktbygget Admini på Notodden og enheter knyttet til energiproduksjonen i Telemark, er for øyeblikket til vurdering med sikte på fredning.

Produksjonsanleggene på Rjukan og Notodden var industri i verdensklasse, og er en viktig del av Norges nyere kulturarv, understreker Riksantikvaren.

«Rjukan og Notodden var pionerer i norsk og internasjonal utvikling av den elektrokjemiske industrien. Stedene forteller historien om vannet som omgjøres til elektrisk kraft og skaper grunnlag for prosessindustri og nye arbeidsplasser.»

Skapte det moderne verlferdssamfunnet

─ Den andre industrielle revolusjon forandret Norge og bidro til å skape et moderne velferdssamfunn. Anleggene på Rjukan og Notodden var basert på den norske oppfinnelsen kunstgjødsel. Fabrikkområdene etter Hydro på Notodden og Rjukan er hjertet i denne historien, sier riksantikvar Jørn Holme.

Produksjon og eksport av kunstgjødsel med utgangspunkt i elektrisk kraft var viktig langt utover norske landegrenser. I en tid med befolkningsøkning ble Hydros kunstgjødsel et viktig bidrag til verdens matproduksjon.

Fredningen sikrer viktig teknologi-, arkitektur- og kulturhistorie. Riksantikvaren ønsker at bygninger og anlegg i Rjukan Næringspark og Hydroparken Notodden skal være i bruk, bidra til verdiskaping og være en ressurs for framtiden. Fredningen skal ikke være til hindrer for sikker drift eller nødvendig oppgradering av elektrisk anlegg og utstyr.

Verdensarv

Anleggene på Notodden og Rjukan inngår i området for verdensarvnominasjonen som den norske regjeringen har oversendt til Unesco tidligere i år.

«Som verdensarv kan regionen fortelle om industrieventyret der vannet blir gjort om til elektrisk kraft og skaper grunnlag for industri og arbeidsplasser til folket,» påpeker Riksantikvaren blant annet.

Tidligere i september var en representant fra Unesco i Telemark for å vurdere anleggene knyttet til Hydros opprinnelse nærmere. Riksantikvaren understreker at fredningene kan bidra til å styrke verdensarvnominasjonen som ventes avgjort i 2015.

Verdens første og største

Hydroparken på Notodden var stedet hvor forsøkene og metodeutprøvingen ble utført før det ble bygd ut i større skala på Rjukan. Her foregikk verdens første vellykkete industrielle framstilling av kunstgjødsel fra luftens nitrogen. Det er unikt at bygningene til to av produksjonslinjene fra to ulike framstillingsmetoder og perioder er intakte. En kuriositet er for øvrig at her foregikk også de aller første forsøkene på å produsere aluminium i Hydros regi.

Det var på Rjukan Hydro gjorde storutbyggingen etter utprøvingen på Notodden. I tillegg til verdens største vannkraftverk ble det bygd to produksjonslinjer for gjødsel etter lysbuemetoden, Rjukan I og Rjukan II. Bygningsmasse fra begge disse produksjonslinjene er bevart, men ikke komplett. Best bevart er produksjonslinjen etter ammoniakkmetoden som ble etablert i 1929.

Recommended for you