Skip to content

ICMS-skatt har innvirkning på bauksitt og alumina-virksomheten

Norsk Hydro ASAs aluminaraffineri Alunorte i Brasil vil være gjenstand for ICMS-beskatning på fyringsolje fra 1. februar, som følge av den brasilianske delstaten Paràs beslutning om å endre innsamlingspunktet for ICMS-skatt på kjøp av fyringsolje.

Forutsatt at vedtaket opprettholdes, vil den estimerte effekten for Hydro være en økning i kostnader på ca. 60 millioner brasilianske real (150 millioner kroner) i kvartalet for Hydros forretningsområde Bauksitt & Alumina.

– Hydros ambisjon er å utvikle robuste og levedyktige virksomheter i Pará, samt bidra til bærekraftig vekst for denne ressursrike regionen. For å forfølge denne ambisjonen trenger vi stabile og forutsigbare rammebetingelser.

ICMS er en skatt på varer og tjenester, som samles inn av de brasilianske delstatene. Aluminiumindustrien har en ICMS-utsettelse, som må fornyes innen juli 2015 i delstaten Pará, og som gir dispensasjon på kjøp av varer og tjenester innenfor delstaten. De siste endringene på ICMS-beskatning av fyringsolje vil derimot flytte innsamlingspunktet for ICMS til oljeraffinerier som er plassert utenfor delstaten Pará.

Avgjørelsen er lik den som ble fattet i 2012, da Alunorte midlertidig betalte ICMS-skatt på fyringsolje i tre kvartaler. Denne avgjørelsen ble senere reversert.

I tillegg har Hydro og selskapets leverandør av elektrisitet akseptert å betale ICMS-skatter ved kjøp av elektrisitet ved Alunorte og bauksittgruven Paragominas i tiden etter fullføring av Vale-transaksjonen 28. februar 2011. Oppgjøret beløper seg til 280 millioner kroner, hvorav 170 millioner kroner relaterer seg til ICMS-skatt på elektrisitetskjøp for perioden og 110 millioner kroner er knyttet til straffeskatter.

Forpliktelsen til å betale ICMS-skatter på elektrisitet var tidligere bestridt av selskapene, men i lys av en nylig ufordelaktig rettsavgjørelse mellom en leverandør av elektrisitet og statsmyndigheter, ble det akseptert å foreta betalingen, og dermed muliggjøre deltagelse for leverandøren av elektrisitet i Parás skatteamnesti. Amnestiet ga mulighet til å avgjøre skattesaken med betydelig reduserte straffeskatter.

Fremover vil ICMS-kostnader belastes kjøp av elektrisitet med 8 millioner brasilianske real (20 millioner kroner) per kvartal, og i hovedsak øke kostnadene ved Paragominas.

Straffeskatter vil bli behandlet som poster ekskludert i resultatene for fjerde kvartal 2013, mens ICMS-kostnaden vil bli inkludert i det underliggende resultatet i samme kvartal.

Recommended for you