Skip to content

Internship-programmet blir stadig mer populært

Hydros internship-program fikk rekordmange søknader. Internship studentene våre er nøye utvalgt og har måttet tilfredsstille strenge kriterier for å skaffe seg en stilling i Hydro. Vi har 24 praktikanter som skal begynne hos oss og arbeide på tvers av forretningsområder og steder.

Nylig var alle internship studentene våre samlet til en to dagers samling for å gjennomføre programmet Hydro Fundamentals, som er en innføring i vår historie, fremtidige ambisjoner og vårt fokus på mennesker.

Våre internship-programmer er ment å gi studentene opplæring på arbeidsplassen, og et innblikk i Hydros virksomhet og ulike forretningsområder.

Det er et tøft marked for de beste unge hodene der ute, og et internship-program gir studentene en mulighet til å få erfaring mens de fortsatt er på skolen, og også en mulighet til å undersøke om dette er en potensiell fremtidig arbeidsplass.

Et vellykket internship-program er faktisk fordelaktig for begge parter, ettersom vi ønsker å utvikle fremtidige Hydro-ambassadører som ønsker seg og arbeider for å få en jobb hos oss etter endt utdanning.

Fellesprogram

For å sikre et variert innhold i programmet og en helhetlig oversikt over Hydro som et globalt selskap, arrangeres det et fellesprogram parallelt med arbeidet i de respektive forretningsområdene.

Hydro Fundamentals-programmet var det første av i alt fire fellesarrangementer. Programmet inneholder også besøk på et anlegg, presentasjon av andrekvartalsresultatet, og et avslutningsarrangement i Oslo.

I sommer skal deltakerne også arbeide med en gruppebasert case-oppgave. I år vil dette caset gi verdifulle innspill til Employer Branding strategiarbeidet for nye og eksisterende medarbeidere, som nå er i gang.

Internship studentene våre befinner seg i hovedmålgruppen vår, og det er viktig å samle innspill fra dem til dette arbeidet.

 


Mai-Liis Jullinen

Hvorfor valgte du å søke om internship i Hydro?
Jeg er spesielt interessert i både råvare- og kraftmarkedet og ettersom Hydro er et ledende selskap på aluminiumsmarkedet og en av de største aktørene på kraftmarkedet i Norge, følte jeg at dette ville være et flott selskap hvor jeg kunne få verdifull og relevant erfaring. Derfor var Hydro et naturlig valg for meg.

Hvor i Hydro jobber du?
Jeg jobber i Energimarkeder, markedsanalyseteamet.

Hva er dine ansvarsområder i løpet av sommeren?
Mitt hovedansvar i løpet av sommeren vil være å gjennomføre en langsiktig markedsanalyse av det baltiske kraftmarkedet. I tillegg har jeg flere mindre oppgaver som hjelper meg til å få en bedre forståelse av det daglige arbeidet til en markedsanalytiker, som databehandling og analyser eller kortsiktige markedsoversikter.

Hvilke forventninger hadde du (til dette internshipet)?
Jeg hadde to hovedforventninger, for det første håpet jeg å få utfordrende og interessante oppgaver som fungerer som et bindeledd mellom de akademiske studiene og karriereinteressene mine. I tillegg til det håpet jeg også å få en bedre forståelse av næringen og verdikjeden i selskapet.

Hvordan har erfaringen din vært så langt?
Så langt har erfaringen min i Hydro vært veldig positiv, da jeg føler at jeg har fått en rekke muligheter til å utvikle meg og lære. I tillegg har den avdelingen som jeg jobber i vært svært imøtekommende og støttende, og jeg er glad for å ha slike kolleger. Dessuten ga introduksjonsdagene i begynnelsen av internshipet meg en veldig god oversikt over avdelingen min og over Hydro, og jeg fikk også møte praktikanter fra hele selskapet. Ettersom praktikantene har svært ulik utdanningsbakgrunn og får varierte oppgaver gjennom hele verdikjeden, har det vært en flott mulighet til å lære mer om den daglige driften i de ulike delene av Hydro.

 
 

Theodor Holstad

Hvorfor valgte du å søke om internship i Hydro?
Jeg hørte om muligheten for en sommerjobb i en FoU-stilling i Hydro på den årlige karrieredagen for kjemi ved NTNU. Jeg har alltid ønsket å jobbe innenfor FoU, og det at Hydro tilbød meg nettopp en slik stilling, er den viktigste grunnen til at jeg søkte. For det andre deler jeg kjerneverdiene i Hydro, og jeg tror at aluminium kan bidra til å bygge en bedre verden. Til sist påvirket Hydros gode omdømme meg også da jeg valgte å søke.

Hvor i Hydro jobber du?
Jeg jobber i PMT med Anodeproduksjon på Årdalstangen.

Hva er dine ansvarsområder i løpet av sommeren?
Hovedoppgavene mine er:
Å utføre kompresjonstester på anodeprøver fra produksjonen, pilotanoder og brukte anoder.
Å utføre statistiske analyser av spennings-tøynings-kurver som genereres i kompresjonstester, og se etter korrelasjoner mellom produksjonsparametre.
Å simulere kompresjonen i COMSOL.

Hvilke forventninger hadde du (til dette internshipet)?
Jeg forventet å jobbe i et laboratorium, og kanskje også gjøre noe teoretisk arbeid eller simuleringer. Siden jeg jobber i Årdal, forventet jeg også at naturen skulle være vakker. I tillegg forventet jeg å møte nye mennesker og å utvide det faglige nettverket mitt.

Hvordan har erfaringen din vært så langt?
Forventningene mine har i stor grad blitt innfridd. De første dagene lærte jeg mye om bruddmekanikk og bruk av ulike typer programvare. Jeg har også møtt mange nye mennesker, og det har vært en rekke sosiale arrangementer, for eksempel en tur i fjellet med et lokalt turlag etterfulgt av en konsert på Avdalen Gård, og «Hydro Fundamentals»-programmet i Oslo denne uken.

Recommended for you