Skip to content

Internship-studenter reflekterer over tiden i Hydro

Årets sommerintership-program går mot slutten, og i forrige uke deltok alle internship-studentene på en siste samling for å presentere løsningen på et felles case. Dagen ble en stor suksess, med glimrende presentasjoner fra alle lag, morsomme utendørsaktiviteter og nettverksbygging.

Den siste samlingen startet med lunsj sammen med konserndirektør Wenche Agerup. De fire gruppene inntok deretter scenen med presentasjon av sine case, med påfølgende spørsmål fra publikum.

Gruppene presenterte sine tanker omkring hva Hydro kan tilby som arbeidsgiver, og hvordan selskapet kan tiltrekke seg unge, talentfulle medarbeidere. Disse innspillene bidrar til det strategiske arbeidet med profilering av Hydro som arbeidsgiver, ettersom de gir unike synspunkter fra vår viktigste målgruppe.

− Det er svært viktig å sikre at også slutten av sommerinternshipet er en suksess, sier Karamjit Singh, som er leder for rekruttering i Corporate HR. – Dette fordi internship-studentene representerer den viktigste målgruppen av framtidige medarbeidere, og er våre viktigste ambassadører “der ute”.

− I tillegg har de opplevd mye gjennom internshipet sitt, noe de har måttet gi uttrykk for gjennom caset. Dette gir oss verdifull tilbakemelding på hvordan de opplever Hydro som arbeidsplass, og dessuten hva vi kan gjøre for å tiltrekke oss de beste talentene i denne målgruppen i tiden framover.

Den andre hovedårsaken til å ha et felles program og case er at internship-studentene våre får et helhetlig syn på Hydro, i tillegg til at vi sikrer et variert innhold og gir dem muligheten til å lære av hverandre på tvers av forretningsområder og geografi.

− Gevinsten er stor. For meg har det vært givende og lærerikt å være leder for et slikt prosjekt på tvers av kontorsteder, og jeg synes det er en fin oppgave å ha i tillegg til de andre akademiske oppgavene jeg jobber med.  Jeg mener definitivt at dette er noe som bør videreføres, sier Eirik Vee Natvik, internship-student i Energy Power Operations.

−I mitt tilfelle var det ingen av de andre studentene som var på samme sted som meg, noe som gjorde det svært interessant. For å kunne jobbe med oppgaven måtte vi i hovedsak finne ut hvordan vi skulle kommunisere. Det er sannsynligvis slik det føles å jobbe i et globalt selskap som Hydro. Vi måtte finne de riktige verktøyene for å løse oppgavene våre. I tillegg har det gitt meg et bredere perspektiv å jobbe med internship-studenter fra alle disse ulike avdelingene. Jeg har sett Hydros verdikjede gjennom alle disse studentene, sier Mai-Liis Jullinen, sommerinternship-student i Energy Markets og gruppeleder for vinnerlaget.
 
Dagen ble avsluttet med lagbyggingsaktiviteter utendørs og middag på kvelden, med kunngjøring av vinnerlaget. Samlet sett viste denne dagen seg å bli en fin avslutning på et flott internship i Hydro. Studentene har også gitt uttrykk for at de har hatt interessante og varierte arbeidsoppgaver gjennom sommeren, og mange har et ønske om å jobbe for Hydro i framtiden.

Recommended for you