Skip to content

Lasting av alumina ved Alunorte suspendert, produksjonen fortsetter upåvirket

Pará State Environmental Secreteriate (SEMA) har suspendert Alunortes miljølisens for lasting av alumina ved sin havn, Vila do Conde, med virkning fra 1. april. Dette resulterer i at all lasting av alumina stanser med øyeblikkelig virkning. Produksjon av alumina ved Alunorte fortsetter upåvirket.

SEMA hevder at Alunorte ikke har oppfylt en av betingelsene under miljølisensen, som er å presentere en plan for å redusere utslippene av aluminastøv i havnen under lasting av alumina.

Alunorte mener de allerede bruker en av de beste tilgjengelige teknologiene for aluminalasting, og deler ikke SEMAs forståelse av at vilkåret for lisensen ikke er oppfylt .

Alunorte vil fortsette sin dialog med SEMA og forventer at saken vil bli løst, og at lasting av alumina vil fortsette uten å påvirke produksjonen ved raffineriet.

Alunorte har en kapasitet på 6,3 millioner tonn og er verdens største aluminaraffineri.

Recommended for you