Skip to content

Norsk Hydro: Brandtzæg forlater Hydro, blir konsernsjef i Yara

Konsernsjef i Hydro, Svein Richard Brandtzæg, har informert styret i Norsk Hydro ASA om at han forlater Hydro for å overta som konsernsjef for gjødselselskapet Yara International ASA. Han tiltrer senest 1. februar 2015.

Prosessen med å finne en etterfølger for Brandtzæg er igangsatt, og hvem som overtar som konsernsjef i Hydro vil bli annonsert på et senere tidspunkt. Brandtzæg vil inntil videre fortsette som konsernsjef i Hydro.

– Styret beklager Brandtzægs beslutning om å forlate selskapet. Gjennom nesten 30 år har Brandtzæg vært en stor ressurs for Hydro, og spesielt som konsernsjef siden 2009. Sammen med en solid og meget kompetent toppledelse i Hydro, har han ledet selskapet gjennom tøffe tider og svake markeder, og iverksatt tiltak for å sikre at vi er posisjonert for en lys framtid som et verdensledende aluminiumselskap, sier Hydros styreleder Dag Mejdell.

– Hans besluttsomhet og engasjement for å forbedre Hydros markeds- og kostnadsposisjon, spesielt gjennom det ambisiøse 300 dollar forbedringsprogrammet, har gjort Hydro til et ledende selskap i sin industri når det kommer til operasjonell drift. Fokuset på operasjonell drift har blitt Hydros varemerke og vil fortsette for fullt under nytt lederskap, sier Mejdell. –Vi ønsker ham lykke til i hans nye stilling.

Brandtzæg begynte i Hydro i 1985 og har besatt forskjellige stillinger, inkludert konserndirektør for aluminiumprodukter, leder for valsede produkter, leder for metallprodukter og leder for magnesium. Han tok over som konsernleder i mars 2009.

– Det var en vanskelig avgjørelse, men jeg følte at tiden var riktig for meg å gå videre til nye utfordringer, sier Hydros konsernsjef, Svein Richard Brandtzæg.

– Jeg føler meg privilegert som har jobbet i Hydro i så mange, spennende år. Jeg ønsker å takke alle mine dyktige kolleger gjennom hele verdikjeden, som har gjort det mulig å posisjonere Hydro som et verdensledende aluminiumselskap. Inntil en ny konsernleder er på plass vil mitt fokus fortsatt være å levere på Hydros målsetninger og ambisjoner, sier Brandtzæg.

 

Investor contact

Contact Pål Kildemo
Cellular +47 97096711
E-mail Pal.Kildemo@hydro.com 

Press contact

Contact Halvor Molland
Cellular +47 92979797
E-mail Halvor.Molland@hydro.com

Recommended for you