Skip to content

Norsk Hydro: Hydro signerer langsiktig kraftavtale for norsk aluminiumportefølje

Det norske aluminiumselskapet Norsk Hydro ASA har signert en langsiktig kraftavtale med Agder Energi AS, en norsk produsent av fornybar energi,for leveranse av kraft til Hydros aluminiumsverk i Norge.

Avtalen mellom Hydros heleide datterselskap Hydro Energi AS og Agder Energi Vannkraft AS dekker elektrisitetstilførsel over en ti-årsperiode fra 1. januar 2021, med et årlig volum på 1 terawatt time (TWh) og en total leveranse på 10TWh.

‘Kraftkontrakten er et første skritt mot å sikre langsiktig krafttilførsel til Hydros norske verk etter at dagens langsiktige kraftkontrakt med Statkraft løper ut i 2020’, sier Hilde Merete Aasheim, konserndirektør for Hydros forretningsområde Primærmetall.

Investorkontakt
Kontakt Pål Kildemo
Mobil +47 97096711
Email Pal.Kildemo@hydro.com

Pressekontakt
Kontakt Halvor Molland
Mobil +47 92979797
E-mail Halvor.Molland@hydro.com

Recommended for you