Skip to content

Norsk Hydro: Styremedlem kjøper aksjer

Styremedlem i Norsk Hydro ASA, Dag Mejdell, har 2. mai 2014 kjøpt 11.600 aksjer i Hydro til kroner 32.66 per aksje. Ny beholdning er 25.000 aksjer.

Investorkontakt

Kontakt      Pål Kildemo
Mobil         +47 97096711
Email         Pal.Kildemo@hydro.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Recommended for you