Skip to content

Primærinnsidere vil kjøpe aksjer i langtidsinsentiv- og aksjer til ansatte-program

Etter tilslutning fra Norsk Hydro ASAs generalforsamling i 2010 innførte styret et langtidsinsentiv (LTI) i form av en godtgjørelse på 30 prosent og 25 prosent av årlig grunnlønn for henholdsvis konsernsjef og andre medlemmer av konsernledelsen. Utbetaling av langtidsinsentivet forutsetter at Hydro har hatt positiv underliggende EBIT foregående år. Deltakerne vil være forpliktet til å investere nettobeløpet etter skatt i Hydro-aksjer, og aksjene har en bindingstid på tre år.

Følgende primærinnsidere vil 2. april 2014 kjøpe Hydro-aksjer under denne ordningen til kurs 29,70 kroner:

Navn Aksjer som vil kjøpes Ny beholdning etter LTI-kjøp
Konsernsjef Svein Richard Brandtzæg  30 611 160 229
Konserndirektør for Økonomi og Finans Eivind Kallevik 11 285 20 739
Konserndirektør Wenche Agerup 12 311 54 698
Konserndirektør Oliver Bell 19 922 70 553
Konserndirektør Arvid Moss 12 400 117 349
Konserndirektør Hilde Merete Aasheim 13 298 50 363
Konserndirektør Johnny Undeli 14 253 52 858


Totalt 121.271 aksjer vil bli solgt av Hydro til deltakerne i langtidsinsentivordningen.

Hydro eier etter denne transaksjonen 30.087.972 aksjer i eget selskap, og antall utestående aksjer er 2.038.910.304.

I tillegg har alle ansatte som er ansatt av Norsk Hydro i Norge, blitt tilbudt å kjøpe aksjer til en verdi av 10.000 kroner med 25 prosent rabatt, under en generell aksjeordning som tilbys hvert år. For ansatte som deltar i denne ordningen, er kjøpskurs 22,28 kroner per aksje, for 336 aksjer som vil bli overført innen slutten av april 2014.

Følgende primærinnsidere har under ovennevnte ordning hver avtalt å kjøpe 336 aksjer:

- Konsernsjef Svein Richard Brandtzæg
- Konserndirektør for Økonomi og Finans Eivind Kallevik
- Konserndirektør Wenche Agerup
- Konserndirektør Arvid Moss
- Konserndirektør Hilde Merete Aasheim
- Konserndirektør Johnny Undeli
- Representant for ansatte i styret Billy Fredagsvik
- Representant for ansatte i styret Ove Ellefsen
- Representant for ansatte i styret Sten Roar Martinsen
- Direksjonssekretær Anne-Lene Midseim

Recommended for you