Skip to content

Rutinerte telysjegere på premietur til Holmestrand

Med flest innsamlede telyskopper i aluminium per elev kunne 1. og 2. klasse fra Lid skole i Hordaland for andre året på rad kalle seg norgesmestre i Telysjakten. Fredag besøkte elevene Hydro i Holmestrand, der klima- og miljøminister Tine Sundtoft var blant dem som hadde møtt fram for å gratulere vinnerne.

Gjennom tre måneder klarte første- og andreklassingene ved Lid å samle inn totalt 113.128 tomme telyskopper. Det tilsvarer 10.284 telyskopper per elev, og det ga dem enda en seier i den årlige konkurransen om å levere flest mulig brukte telys til metallgjenvinning.

– Vi har alle noe å lære av innsatsen som deltakerne i Telysjakten har vist. De er forbilder for både store og små, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

I løpet av de tre årene Telysjakten er blitt arrangert, har over 87.000 barneskoleelever og barnehagebarn fra hele landet deltatt. De har samlet inn nesten 30 millioner brukte telys i aluminium til gjenvinning, nok til å produsere om lag 4.200 sykler. Med dette har de spart miljøet for 170 tonn CO2-utslipp, gjenvunnet over 20 tonn aluminium, og lært opp voksne til å bli mer bevisste på å gjenvinne mer.

Konkurranse for økt kunnskap

Den tre måneder lange Telysjakten har vært arrangert av WWF og IKEA, i samarbeid med Grønt Punkt, Syklus og Hydro. Den siste konkurranserunden ble avsluttet 31. januar i år.

– Hovedformålet med Telysjakten har vært å bidra til at flere kildesorterer og gjenvinner telyskopper, og å øke kunnskapen om verdien av å ta vare på naturressurser, sier WWFs generalsekretær Nina Jensen.

Undersøkelser som ble gjennomført før den første Telysjakten i 2011 og etter årets konkurranse, viser at stadig flere innser at brukte telyskopper representerer en ressurs som kan og bør gjenvinnes.

– I 2011 var det 24 prosent av de spurte som svarte at de regelmessig resirkulerer brukte telyskopper. Etter årets konkurranse var denne andelen økt til 35 prosent. For foreldre som har barn i barneskolen, er tallet nå 45 prosent. Det synes vi er veldig oppmuntrende, sier Nina Schefte, ansvarlig for bærekraft i IKEA.

Samlet inn mest av alle

Andreklassingene ved Helgerud skole i Hønefoss stod for den største samlingen av telyskopper per klasse under årets jakt. Med 152.188 telyskopper fikk klassen tildelt tittelen "Spesialvinnere" og fikk som en del av premien en reise til Holmestrand for å besøke Hydros valse- og resirkuleringsanlegg for aluminium.

Hydro-anlegget i Holmestrand skal blant annet omsmelte alle de 8.456.254 telyskoppene som ble samlet inn under Telysjakten i år. Det tilsvarer nesten seks tonn aluminium – nok til 1.208 sykler i det lette metallet.

– Aluminium er en verdifull ressurs som vi må bruke mye energi på å framstille fra råmaterialet bauksitt. Men når metallet først er produsert, trenger vi bare fem prosent av energien for å smelte om metallet og gi det nytt liv som del av en sykkel, en bil, et fly eller en mobiltelefon, sier Kjetil Ebbesberg, verkssjef for Hydro i Holmestrand.

Et innovativt samarbeid

Telysjakten er resultat av et samarbeid mellom fem partnere som hver for seg representerer en del av livssyklusen til et lite telys. IKEA er telysprodusent og forhandler, Grønt Punkt er administrator av returordningen, Syklus er materialselskap, Hydro er aluminiumprodusent og -gjenvinner, og WWF bistår som miljøorganisasjon.

– Det har vært en spennende og inspirerende teaminnsats gjennom tre år. Samarbeidet mellom næringslivet og en miljøorganisasjon har skapt økt bevissthet i befolkningen. Vi får til mer når vi jobber sammen. Vi håper at dette tverrfaglige samarbeidet kan inspirere andre som ønsker å skape resultater på miljøfeltet, sier WWF-leder Nina Jensen.

Recommended for you