Skip to content

SU3: Første seksjon ferdig restartet

Tirsdag denne uken ble siste celle i første seksjon av D-hallen i Sunndal restartet. – Starten har gått bra. Cellene har kommet fint inn i drift og det har vært få avvik, konkluderer oppstartsleder Anveig Bjordal Halkjelsvik.

– Med unntak av én celle som hadde for dårlig katode til å tåle restart, har arbeidet gått etter planen, og vi har gjort oss erfaringer som blir gode å ha når de resterende seksjonene skal startes, konkluderer Bjordal Halkjelsvik.

Stegvis oppstart

Produksjonslinjen SU3 består av to produksjonshaller med en total årlig produksjonskapasitet på omlag 100.000 tonn primæraluminium. På grunn av lave metallpriser som følge av finanskrisen bestemte Hydro å stenge ned SU3 i 2009, men halvparten av kapasiteten ble startet opp igjen i 2011 og 2012.

I september i år kom gladmeldingen om at også den resterende kapasiteten skal startes opp igjen. Går alt etter planen vil alle cellene i D-hallen være i drift før sommeren neste år.

Tredelt prosess

Bjordal Halkjelsvik forklarer at prosessen med å starte opp igjen en nedstengt celle kan deles inn i tre hoveddeler; preparering, forvarming og start. Veldig forenklet kan prosessene oppsummeres slik:

  • Først må elektrolysecella graves ut og klargjøres til restart. Dette innebærer at det må vurderes om katoden i cella er god nok til å tåle å bli brukt videre, eller om cella må få ny katode (omforing). Så blir cellen preparert med et bunnsjikt av grafitt, og anoder blir satt inn i direkte kontakt med katoden.
  • To dager før cella skal startes, settes cellen på forvarming. Da blir cella strømsatt, og begynner gradvis å øke temperaturen opp mot 900 grader.  
  • Når cellen startes blir det tilsatt elektrolysebad som er tappet fra andre celler i drift. Når elektrolysebadet tilføres kan anodene heves slik at de ikke lenger er i kontakt med katoden. Når det så tilføres alumina er metallproduksjonen i gang.

Viktig sikkerhetsfokus

Bjordal Halkjelsvik gir honnør til «start-gjengen» som de siste to månedene har jobbet med forberedelser til - og oppstart av - de nedstengte cellene i D-hallen.

– Vi har mange dyktige operatører og ingeniører som har vært løsningsorienterte og som virkelig har stått på for å få dette til, sier hun og legger til at sikkerhet har vært et viktig fokusområde i planleggingen og gjennomføringen av arbeidet.

– Før vi begynte med oppstarten satte vi oss ned og gikk gjennom alle arbeidsprosessene, både preparering, forvarming og start, for å identifisere hvilke faremomenter vi sto over for. Veldig mye handler om at hver enkelt av oss må følge med, være obs på omgivelsene og ha god kommunikasjon med hverandre, sier hun.

Recommended for you