Skip to content

Svein Richard Brandtzæg fortsetter som konsernsjef i Hydro

Svein Richard Brandtzæg vil fortsette som konsernsjef i aluminiumselskapet Norsk Hydro ASA.

– Vi er veldig fornøyde med at Brandtzæg har bestemt seg for å fortsette som konsernsjef i Hydro, sier styreleder i Hydro, Dag Mejdell.
– Brandtzæg har ledet selskapet på en stødig og robust måte, og endret Hydro til et verdensledende aluminiumselskap. Styret er fortsatt trygg på at han er den beste konsernsjefen til å lede Hydro inn i fremtiden.

Etter at Brandtzæg i juli varslet styret om at han ville trekke seg fra Hydro for å bli konsernsjef i Yara International ASA har Hydros styre bedt Brandtzæg revurdere. Brandtzæg har nå bestemt å trekke sin oppsigelse og fortsette som konsernsjef i Hydro. Hans beslutning er akseptert og godt mottatt av styret.

– Jeg har konkludert med at de mest spennende og givende utfordringene finnes nettopp her i Hydro. Hydros kommersielle og operasjonelle posisjon, sammen med den beste arbeidsstokken i aluminiumindustrien, gir grunnlag for en framtid som jeg ønsker å være en del av, sier konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.

– Jeg hører hjemme i Hydro, og aluminium er mitt førstevalg.

Brandtzæg begynte i Hydro i 1985 og har besatt forskjellige stillinger, inkludert konserndirektør for aluminiumprodukter, leder for valsede produkter, leder for metallprodukter og leder for magnesium. Han tok over som konsernleder i mars 2009.

Brandtzægs lønn og betingelser forblir uendrede.


Investorkontakt
Kontakt: Pål Kildemo
Mobil: +47 97096711
E-mail:   Pål.Kildemo@hydro.com

Mediekontakt
Kontakt: Halvor Molland 
Mobil +47 92979797
E-mail:   Halvor.Molland@hydro.com

Recommended for you