Skip to content

Teksum fratrer Hydros bedriftsforsamling

Leif Teksum har fratrådt som leder for Norsk Hydro ASAs bedriftsforsamling og valgkomite med virkning fra 18. september 2014. Nestleder i bedriftsforsamlingen, Terje Venold, vil fungere som leder for bedriftsforsamlingen inntil en ny leder er på plass.

Investorkontakt
Kontakt Pål Kildemo
Mobil +47 97096711
E-mail: Pal.Kildemo@hydro.com

Pressekontakt
Kontakt Inger Sethov
Mobil +47 95022359
E-mail: Inger.Sethov@hydro.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Recommended for you