Skip to content

Verdenseliten i aluminium samlet på NTNU

Mandag denne uken stod Hydros teknologidirektør Hans Erik Vatne for innledningen av den fjortende internasjonale konferansen om aluminium-legeringer, ICAA. Rundt 350 deltakere fra 30 land var samlet ved NTNU i Trondheim.

Mandag denne uken stod Hydros teknologidirektør Hans Erik Vatne for innledningen av den fjortende internasjonale konferansen om aluminium-legeringer, ICAA. Rundt 350 deltakere fra 30 land var samlet ved NTNU i Trondheim.

Under årets konferanse ble det satt lys på teknologiske muligheter og utfordringer gjennom hele verdikjeden for aluminium, fra bauxitt til ferdige produkter.

– I Hydro satser vi på energieffektivisering i egne prosesser, resirkulering og utvikling av bærekraftige produktløsninger hvor kunder sparer energi og utslipp. På den måten kan vi nå det ambisiøse målet vårt om å være karbonnøytrale i 2020, sa Vatne på konferansen.

Aluminium er en del av løsningen

Nylig ble det offentliggjort at Enova gir Hydro finansiell støtte til å teste ut neste generasjons elektrolyseteknologi i et fullskala pilotanlegg på Karmøy. Dersom Hydro bygger teknologipiloten på Karmøy vil den bli verdens mest energi- og miljøeffektive produksjonslinje for aluminium.

– Hydro er på god vei mot å utvikle verdens mest effektive elektrolyseteknologi. Det gjøres mye i bransjen for å øke attraktiviteten til aluminium, men med stor konkurranse mellom ulike materialer settes det store krav til oss for at vi skal kunne nå inn til nye markeder og bruksområder, sier Vatne.

Mindre utslipp, mer kompetanse

Ifølge teknologidirektøren er det stadig behov for at industri og akademia sammen utvikler kunnskap om aluminiumsproduksjon. Vatne etterlyser enda sterkere kompetanse i forskningsmiljøene innenfor fundamental metallurgi, og trekker også frem utvikling av nye modelleringsverktøy som viktig for at aluminium skal vinne frem i nye bruksområder.

– Vi må hele tiden være innovative og se etter nye utviklingsmuligheter for aluminium. Lavere utslipp og mer energieffektivisering gjennom produksjonsprosessene er nødvendig for å produsere et enda grønnere og mer attraktivt metall. Aluminium er fremtidens metall, men blir ikke det av seg selv, sier Vatne.

Recommended for you