Skip to content

430 millioner bokser resirkulert

I 2014 gikk 430 millioner drikkebokser gjennom Infinitums (tidligere Norsk resirk) panteautomater. Boksene har nå fått nytt liv etter å ha blitt resirkulert på støperiet ved Hydro Holmestrand.

De 430 millionene aluminiumboksene utgjør rundt 6000 tonn aluminium.

– Brukt aluminium kan resirkuleres i det uendelige uten tap av kvalitet. Bare fem prosent av den energien som trengs for å produsere primæraluminium er nødvendig for å smelte om aluminium til nye formål. Tidligere gikk disse boksene med transport ned til Frankrike, så her reduserer vi også CO2 utslippet da det blir mindre transport, sier Robert Grønli, støperisjef ved Hydro Holmestrand.

Kan bli bedre

Både Hydro Holmestrand og Infinitum jobber med å bli enda bedre på resirkulering. Dette mener Grønli nordmenn også kan ta lærdom av.

– Vi er generelt flinke til å pante i Norge, men vi kan bli bedre. Nærmere 10% av aluminiumen kommer ikke tilbake til pantesystemet. Også bokser fra Sverige kan leveres til panteautomatene, men man får ikke penger for det.

– Det har vært en utvikling sammen med Infinitum for å få til en god prosess på resirkuleringen. Infinitum er blitt flinkere til å sortere ut plast og vi jobber kontinuerlig med forbedringer av smelteprosessen. Det er ikke uproblematisk å resirkulere brukte bokser. Det finnes både eksplosjonsfarer og farer ved utslipp og lukt, så dette jobber vi mye med, sier Grønli.

Ressursbank

Sammenliknet med produksjon av “ny” aluminium, sparer resirkulering av brukt aluminiumsskrap (som aluminiumsbokser) store mengder energi og CO2.
Den beholdningen av aluminium som er i bruk i verden i dag er som en ressursbank.

– Ved å pante aluminiumsboksene sparer vi både energi og CO2 utslipp. Rundt 75% av all aluminium som har blitt produsert er fortsatt i bruk, så du skal ikke se bort i fra at det du panter i fremtiden har du pantet før!, sier Grønli.

Recommended for you